Søk

Tungbil Konferanse

Tungbilkonferansen med julebord 2019 - Fagsamling yrkessjåførutdanningen!

Tungbilgruppen i NOORSI vil avholde konferanse for instruktører som arbeider med opplæring på tunge kjøretøy samt etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil. Samtidig er det lagt opp til julemiddag med sosialt samvær og nettverksbygging. Sett av dagene til nyttig oppdatering fra myndighetene og andre- og ikke minst- ha det hyggelig sammen med kollegaer fra bransjen.

    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,Gardermoen

Dag 1 - torsdag 14.november 2019 Program

Tid Tema
1130-1230 Lunch
1230-1245

Velkommen v Audun T. Sætre, Adm Dir NOORSI

1245-1350

Myndighetenes time - status i tungbilopplæringen

 • Nytt og aktuelt fra myndighetene innen tungbilopplæring
 • Grunnutdanning og strykprosent

Innlegg v/  Arvid Mytting, Statens Vegvesen

1350 Pause
1400-1430

Endringer i tjenestestrukturen på Trafikant- og kjøretøyområdet

 • Bakgrunn for endringer, politiske føringer/rapporter
 • Endringer som har vært foreslått/diskutert - status
 • Mulige konsekvenser, trafikkstasjoner, prøver mm

Innlegg v/  Dag Terje Langnes, Statens Vegvesen

1430 Pause
1445-1540

Trygg transport fra ansvarlige transportører

 • Nye regler for kabotasje
 • Transportbestillers ansvar
 • Trafikksikkerhet
 • Fair Transport

Innlegg v/ Jens Olaf Rud og Eivind Karikoski , Norges Lastebileier-Forbund

1540 Pause

1555

1615

Presentasjon av vårens tur (April 2020) for Simulator-forum

Presentasjon av turen som planlegges i april 2020. Det jobbes med en tur til Munchen hvor det finnes en rekke severdigheter innen simulatorer, men alt er ikke helt avklart ennå (pr juni 2019)

Kort resyme og bilder fra siste tur til Volvo Gøteborg april 2019

1615-1655

Fagbrev - Yrkessjåfør

 • Historikk og dagens krav
 • Kunnskapsmangel i fagprøvene?
 • Hva skal de kunne?
 • Nye læreplaner 2020

Innlegg v/  Rino Ødegård, Norsk Reiseservice AS og

Olav Lunde, Akershus Fylkeskommune

1655 1745

Paneldiskusjon -

-engasjerte representanter fra myndigheter og bransjeaktører, transportører mm

 • Omorganisering Trafikkstasjoner/ SVV
 • Grunnutdanningen - stryk og undervisning
 • Fagbrev - Nye læreplaner

Panel: representanter fra mundighetene, organisasjoner, bransjen, tungbilskoler.

Mulighet for spørsmål fra salen, diskusjon.

1930

Julebordsmiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - fredag 15.november 2019

Tid

Tema

NB. Fra 09.00-11.30 vil konferansen deles

inn i 2 temaer i 2 saler, Buss og Gods.

0900-0940

Konferanserom BUSS

Ny teknologi -EL-buss

 • EL busser i UNIBUSS
 • Teknologi og lading
 • Opplæringsprogrammet

Innlegg v/  Annstein Garnes, UNIBUSS Oslo

0900-0940

Konferanserom GODS

Ny teknologi GODSTRANSPORT

 • Ser vi utviklingen som kommer?
 • Dette er på gang innen last og gods
 • Utvikling og trender bla 3. generasjon ferdsskriver

Innlegg v/  Vidar Lehne, Norsk Scania AS

0940 Pause

0950-1030

Konferanserom BUSS

25 meters leddbuss- erfaringer

 • Våre erfaringer med 25 meters buss
 • Sikkerhet og utfordringer
 • Opplæring av sjåfører

Innlegg v/  Harald Sehm, Hovedverneombud,Vy Buss

0950-1030

Konferanserom GODS

Modulvogntog

 • Våre erfaringer
 • Utfordringer
 • Bruksområder

Innlegg v/  Erik Solum, Schenker AS

1030 Pause m utsjekk fra rommene

1050-1130

Konferanserom BUSS

Buss og sikkerhet

 • Gass og brann - tenkbare scenario
 • Generell sikkerhet for passasjerer i buss
 • Evakuering av buss i ulykker

Innlegg v/  Jonny Rønning, Vy Buss

1050-1130

Konferanserom GODS

Arbeidsmiljø i transportbransjen

 • Har vi et problem med arbeidsmiljø i transportbransjen
 • Aktuelle problemstillinger
 • Trafikksikkerhet

Innlegg v/  Morten Lien, Arbeidstilsynet

1130 Pause

1140-1300

FELLES

Problem med rus i transportbransjen

 • Har vi et problem med rus i transportbransjen
 • Hva slags rus snakker vi om
 • Forebygging og kontroll

Innlegg v/ Ole Vidar Øiseth, Politihøgskolen

 

1300-1400 Lunch

 

 

For de som ønker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr 3535,- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters julebordsmiddag torsdag
 • Drikke til julebordsmiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.670,- pr. dag. Dersom man deltar kun på dagmøte.
Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr 1970,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn 1197,-

På deltakeravgiften på kr.4290,- for medlemmer og kr.5390,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev