Søk

Tungbil Konferanse

Tungbilkonferansen 2021 - Fagsamling yrkessjåførutdanningen - vi møtes våren 2021!

Tungbilgruppen i NOORSI vil avholde konferanse for instruktører som arbeider med opplæring på tunge kjøretøy samt etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil. Samtidig er det lagt opp til hyggelig middag med sosialt samvær og nettverksbygging. Sett av dagene til nyttig oppdatering fra myndighetene og andre- og ikke minst- ha det hyggelig sammen med kolleger fra bransjen! VEL MØTT!

    

 Vi ønsker vel møtt til en ny konferanse i første halvdel av 2021!

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,Gardermoen

Dag 1 - Program

Tid                     Tema
1130-1230 Lunch
1230-1245

Velkommen v Audun T. Sætre, Adm Dir NOORSI                                                 

1245-1350

 

1350 Pause
1400-1430

 

1430 Pause
1445-1540

 

1540 Pause

1555

1615

 

1615-1655

 

1655 1745

Paneldiskusjon

1930

 

 

 

Dag 2 - 

Tid

Tema  

                                                                                                                                        

0900-0940

 

0900-0940

 

 

0940 Pause

0950-1030

 

0950-1030

 

 

1030 Pause m utsjekk fra rommene

1050-1130

 

 

1050-1130

 

 

1130 Pause

1140-1300

 

1300-1400 Lunch

 

 

 

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev