Søk

bb

Transportutstyr - Instruktørkurs Rullestolheis og bakløfter

Kurset retter seg mot de som har brukererfaring, og ønsker å gi opplæring i denne type arbeidsutstyr som ren dokumentert opplæring eller som en del av YSK opplæringen.

I forbindelse med utvidelse av frie timer i YSK rammen fra høsten 2019, gis det mulighet til en større del opplæring på ulike relevante arbeidsutstyr innenfor YSK rammen. Denne modulen av YSK opplæringen kan dermed også gi kompetansebevis i henhold til Arbeidstilsynets krav om teoretisk og praktisk sikkerhetsopplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid §10-1 og §10-2.

Opplæringen kan gjennomføres av arbeidsgiver eller andre, forutsatt at instruktør som gjennomfører opplæringen er kompetent til det.

Om kurset/kursinnhold
Kurset gjennomføres som fellesundervisning med faglig fordypning i aktuelt utstyr.

Dag 1 

 • Lover og forskrifter
 • Opplæringsplan
 • Risikovurdering
 • Prosedyre, brukermanual
 • Opplæringsmateriell
 • Bruksområder
 • Ulykker og uhell
 • Montering, virkemåte
 • Hydraulisk og mekanisk anlegg og utstyr
 • Last/ løftekapasitet
 • Overlastvern og sikkerhetsutstyr
 • Kontroll, vedlikehold, dokumentasjon
 • Sikkerhetsregler for bruk
 • Teoretisk test rullestolheis
 • Teoretisk test bakløfter

Dag 2

 • Gjennomgang praktisk øvelse Rullestolheis
  • Oppstilling
  • Funksjonstest
  • Betjening
  • Sikring i buss
  • Nød prosedyre
 • Gjennomgang praktisk øvelse Rullestolheis
  • Oppstilling
  • Funksjonstest
  • Sikker bruk betjening
 • Oppsummering

 

Kursmateriell
Opplæringshefte Rullestolheis
Opplæringshefte Bakløfter
Instruktørmateriell til heftene
Avsluttende prøver med fasit

Tid
Kurset gjennomføres over 2 dager. Transportutstyr 24-AX

Opptakskrav

 • Brukeropplæring.
 • Relevant erfaring som bruker.
 • Erfaring med undervisning er å foretrekke

Deltakere som har gjennomført kurset og bestått avsluttende prøve får utstedt kurs,- og instruktørbevis for aktuelt arbeidsutstyr.

Minimum deltakere
Noorsi tar forbehold om nok deltakere for kursgjennomføringen.

Pris                                                                                                                                                  Prisen inkluderer kursmateriell, eksamen og bevis. Hotellovernatting kommer utenom.

Hotell
Vi har reservert noen rom i forbindelse med kurset på:
Quality Hotel Tønsberg: Dersom du ønsker overnatting, ta selv kontakt
med hotellet og referer til Noorsi-kurs for å få vår pris. Send epost til: q.tonsberg@choice.no eller tlf.: 33 00 41 00 frem til 7 dager før  kursstart.
Avbestilling: Ved avbestilling, kontakt hotellet direkte og avbestill. Uteblitt avbestilling av hotell vil bli fakturert.

Hotellovernatting pr. natt Kr 1.145,-

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev