Søk

Stillasbygging under 9 meter

Stillas Instruktørkurs inntil 9 meter

Opplæring av instruktør for stillas inntil 9 meter- kvalifisert person til opplæring og tilsyn av stillasbygger

Dette kurset gjennomgår kursmateriell, beregninger, aktuelle lover og forskrifter og annen grunnleggende teori for kvalifisert person til å drive opplæring og tilsyn av stillasbygger. Dette gjelder for bygging, endring og riving av stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standard oppsett. Kurset er fordelt på teoridel og praksisdel for gjennomgang av utstyr og materiell.

Opplæringen omfatter blant annet:

 • forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av stillas
 • sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av stillas
 • tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • vurdering av stillasmateriellets vedlikeholds tilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til stillas
 • tillatte belastninger, belastningsklasser
 • kontroll av stillas
 • forankring av stillas
 • beregning av ballast for rullestillas
 • aktuelle lover og forskrifter
 • all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre
 • bruk og evt. egen tilpassing av kurshåndbok og kursmateriell

Tid
Kurset gjennomføres over 3 dager.

Sted
Kurset gjennomføres i Fredrikstad.

Kursbevis
Etter gjennomgått kurs, er du kvalifisert person til å drive kontroll av stillas samt opplæring og tilsyn av stillasbygger som skal bygge stillas med øverste stillasgulv 2- 5 meter og 5 - 9 meter i standard oppsett. Opplæringen omfatter også rullestillas inntil 9 meter.

Det utstedes kursbevis og Instruktørbevis på at instruktøropplæring er gitt for stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standard oppsett.

Opptakskrav

 • Pedagogikk - erfaring med å kjøre kurs/kunne formidle
 • 6 måneder relevant erfaring med bruk av stillas enten i arbeidet eller som inspektør på byggeplass hvor stillas har vært i bruk
 • Fallsikringskurs

Klær og utstyr
Ta med eget vernetøy, sko og hjelm hvis du har. De som har fallsikringsutstyr kan gjerne ta med dette også, da det beste er om du bruker eget utstyr. De som ikke har vernetøy og utstyr, får låne av oss under kurset

Pris ikke medlem kr. 11600,-

Pris medlem kr. 10.100,-
Prisen inkluderer kursmateriell, eksamen og bevis, samt lunsj og kaffe. Hotell kommer utenom.

Minimum deltakere
6 (Noorsi tar forbehold om nok deltakere).

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev