Søk

  • Personløfter kontrollørkurs

    Kurset retter seg mot den som skal bli kontrollør på personløfter, jfr. Forskrift om utførelse av arbeid. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av personløftere eller personer som ønsker å utvide sin faglige kompetanse.

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev