Søk

b

Personløfter - Oppdateringskurs kontrollør

Kurset retter seg mot den som allerede er kontrollør på personløfter, jfr. forskrift om utførelse av arbeid, og som ønsker å oppdatere sin faglige kompetanse.

Tid
Kurset går over 1 dag:

  • Nye "Normer for kontrollomfang" 
  • Oppdatering på lover og forskrifter
  • Kontrollkriterier, uderlag for sakkyndig kontroll
  • Rutiner for gjennomføring og dokumentasjon av kontroll
  • Krav til kontrollør og virksomhet i sertifiseringsordningen

Opptakskrav
Kurset er et tilbud til alle som praktiserer som kontrollør på personløfter. Etter gjennomgått kurs får deltakerne kursbevis.

Minimum deltakere
Noorsi tar forbehold om nok deltakere for kursgjennomføringen.

Pris
Prisen inkluderer kursmateriell, eksamen og bevis. Hotellovernatting og dagpakke kommer utenom.

Hotell
Vi har reservert noen hotellrom i forbindelse med kurset på: Quality hotel Olavsgaard. Dersom du ønsker overnatting, ta selv kontakt med hotellet og referer til Noorsi-kurs for å få vår pris. Send epost til: resepsjon@olavsgaard.no frem til 7 dager før kursstart. Hvis du ønsker overnatting på hotellet lønner det seg med helpensjon. Hvis du kun er på kurs på dagtid, tilkommer dagpakke. Hotellovernatting/dagpakke må gjøres opp direkte med hotellet før avreise.
Avbestilling: Ved avbestilling, kontakt hotellet direkte og avbestill. Uteblitt avbestilling av hotell vil bli fakturert.

Tilslutningsdøgn  Kr 1.195,-

 

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev