Søk

NOORSERVICE tilbyr:

NOORSERVICE er servicekontoret for organisasjoner, foreninger og lag!

NOORSERVICE tilbyr organisasjoner foreninger og lag fullt sekretariat med alle servicefunksjoner. Det er styret i NOORSERVICE som avgjør om søkere til bruk av NOORSERVICE får innvilget dette. Kriterier for innvilgelse er først og fremst profil og relevante fagområder for aktuell forening.

Oppdatering
NOORSERVICE tilbyr organisasjoner foreninger og lag oppdatering av medlemmene på egen webportal, epost, medlemsblad, kurs, konferanser, bedriftsbesøk og annen oppdatering som medlemmene finner interessant. Foreninger som holder medlemmene oppdatert får fornøyde medlemmer! NOORSERVICE bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
NOORSERVICE har et moderne system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som holder medlemmene orientert når det skjer noe som bransjen har interesse av. Informasjonsstrømmen er basert på profesjonell håndtering av E-post til medlemmene.

Markedsføring
NOORSERVICE tilbyr organisasjoner, foreninger og lag egen profesjonell webside med søkbar medlemsdatabase, eksempelvis med kurs, tjenester og kategorier av tjenester som medlemmene i DIN forening tilbyr.

Hotellavtale
Gjennom en hotellavtale med Choice kjeden får brukere av NOORSERVICE rimeligere overnatting på alle Choice, Quality og Comfort hoteller i Norge, samt en del hoteller i Danmark, Finnland og Sverige.

Fellesskap
Mange organisasjoner, foreninger og lag har ikke økonomi eller mulighet til å ansette personell eller å ha et profesjonelt sekretariat. NOORSERVICE gir felleskap med andre organisasjoner, foreninger og lag og gir samme mulighet til å benytte eksempelvis personell, fasiliteter, kompetanse, hotellavtaler, kopiering, utsending og informasjonstjenester.

Årsmøter
NOORSERVICE ivaretar medlemmenes interesser gjennom arrangement av eksempelvis årsmøter og medlemsmøter fra A til Å, herunder innkalling, påmelding, arrangement, hotellbooking, årsmøtemiddag samt ledsageraktivitet.

Sekretariat
NOORSERVICE har åpent sekretariat i vanlig kontortid slik at medlemmer i organisasjoner, foreninger og lag kan henvende seg med aktuelle spørsmål. Medlemmene kaster ikke bort dyrebar tid med endeløse telefonkøer. DINE medlemmer ringer oss og vi sjekker saken!

Materiell
NOORSERVICE utarbeider etter innspill fra medlemmene i DIN forening aktuelt materiell som medlemmene har bruk for. Eksempel er årsmøtemapper, kursmateriell, konferansemapper og kompendier.

Stordriftsfordeler
Felleskap gir også stordriftsfordeler. NOORSERVICE har rabattavtaler med forlag på læremateriell og undervisningsmateriell. Med tilknytning til NOORSERVICE kan DIN FORENING legge ut materiell for salg og DINE medlemmer kan handle materiell på en profesjonell portal www.materiellportalen.no.

Prisgunstig forsikring
NOORSERVICE kan fremforhandle meget prisgunstige forsikringsavtaler slik man allerede har for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. NOORSERVICE kan fremforhandle kollektive forsikringsavtaler for DIN organisasjon/forening.

Prisgunstige kompetansebevis
NOORSERVICE har rabattavtale med Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring. Dette betyr at medlemmer i foreninger tilknyttet NOORSERVICE får en langt lavere pris for utstedelse av bevis enn andre. NOORSERVICE kan bidra med å fremforhandle bevisavtaler med Sentralregisteret.

Telefon
NOORSERVICE kan tilby telefontjenester til organisasjoner, foreninger og lag som trenger dette.

Studieturer og bedriftsbesøk
NOORSERVICE arrangerer bedriftsbesøk til bedrifter som kan øke kompetanse til DINE medlemmer. Slike turer gir deltakerne innsikt og kunnskap og det knyttes kontakter og fordelaktig nettverk.

Utvikling og gjennomføring av kurs og konferanser
NOORSERVICE tilbyr hjelp til utvikling av kurs og konferanser fra A til Å. Dette innebærer utvikling av timeplaner, kursmateriell, kompendium, powerpoint presentasjoner, prissetting, annonsering, påmelding, gjennomføring, hotellbestilling og utvikling/utstedelse av diplom/kompetansebevis. Man får tilgang til NOORSERVICE sin profesjonell kurspåmeldingsportal hvor man til enhver tid har oversikt over påmeldte.

Fagmiljø
NOORSERVICE kan bidra til å opprette og drifte fagutvalg som gjenspeiler DIN forening sine kompetanseområder. NOORSERVICE kan bidra til å ajourholde faglig medlemsoversikt og kalle inn til fagmøter i denne forbindelse.

Informasjonsportal
NOORSERVICE tilbyr DIN forening en egen profesjonell og moderne informasjonsportal. Med denne får DINE medlemmer eget passord for pålogging til medlemmenes egne sider. Her vil DINE medlemmer finne aktuelt fagstoff som DIN forening legger ut. I denne portalen ligger profesjonelt medlemsregister som gjør at DIN forening kan holde full oversikt over medlemmer til enhver tid.

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev