Søk

  • G11 Løfteredskap kontrollørkurs Tromsø

    Kurset retter seg mot den som skal bli kontrollør på løfteredskap og manuelle taljer, jfr. Forskrift om utførelse av arbeid. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av løfteredskap og manuelle taljer eller personer som ønsker å utvide sin faglige kompetanse

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev