Søk

Nytt medlemsregister og nye websider er på vei!

NOORSI og Norsk organisasjonsservice As har i to år jobbet med en fullstendig digitalisering av vår drift. I starten på 2022 er vi på vei over i ny plattform. Det betyr at kurs oversikt og konferanser flyttes bort fra denne siden.

Kurskalender ligger i vårt nye kursadmin system BRAKOMP  HER

Konferanser kommer i nytt event- system og  ligger midlertidig HER

Faser:

(1) Juli 2020--     Fullstendig digitalisering av interne system regnskap mm

(2) Juli 2021--    Overflytting til nytt medlemsregister

(3) Aug 2021--    BRAKOMP tas i bruk for kurs og digitale kompetansebevis

(4) Jan 2022--     Nytt EVENT system tas i bruk for konferanser

(5) Feb 2022--    Nye websider for NOORSI og NOORSERVICE AS

                           Nye interne sider for medlemmer

                           - medlemsapp med nyheter, varsling

(6) Mars 2022--  Nye websider for alle bransjegrupper

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev