Søk

Instruktørkurs traverskran

G4 Traverskran Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør for sertifisert opplæring på traverskran, jfr. Forskrift om utførelse av arbeid.

TRYKK HER FOR PÅMELDING

Tid
Kurset gjennomføres over 2 dager. Instruktør traverskran - modul i2.7 og i3.7.

Opptakskrav

Utvidelse av klasse innefor samme fagområde (kran):
For dagens kraninstruktører som tidligere har gjennomført instruktørkurs på annen krantype kreves ikke ny gjennomført Modul i1.1 og Modul i2.3 løfteredskap.

Opplæringen kan også benyttes for instruktør i dokumentert sikkerhetsopplæring, som ikke er underlagt formalkravene over. 

For å praktisere som enten instruktør eller kontrollør i sertifiserte klasser, må man være tilknyttet en sertifisert virksomhet. Deltakere som har gjennomført kurset, bestått avsluttende prøve og tilfredsstiller krav til dokumentasjon kan få utstedt instruktørbevis for klasse G4 traverskran.

Minimum deltakere
Noorsi tar forbehold om nok deltakere for kursgjennomføringen.

Pris
Prisen inkluderer kursmateriell, eksamen og bevis. Hotellovernatting kommer utenom.

Hotell
Vi har reservert noen rom i forbindelse med kurset på:
Quality Hotel Tønsberg: Dersom du ønsker overnatting, ta selv kontakt
med hotellet og referer til Noorsi-kurs for å få vår pris. Send epost til: q.tonsberg@choice.no eller tlf.: 33 00 41 00 frem til 7 dager før  kursstart.
Avbestilling: Ved avbestilling, kontakt hotellet direkte og avbestill. Uteblitt avbestilling av hotell vil bli fakturert.

Hotellovernatting pr. natt Kr 1.145,-

 

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlemspris Ordinær pris
Tønsberg 16. - 17. sept. 2021 8.200,- 10.000,-

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev