Søk

Instruktørkurs traverskran

G4 Traverskran Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør for sertifisert opplæring på traverskran, jfr. Forskrift om utførelse av arbeid.

Tid
Kurset gjennomføres over 2 dager. Instruktør traverskran - modul i2.7 og i3.7.

Bevis
Deltakere som har gjennomført og bestått avsluttende prøve får utstedt instruktørbevis for klasse G4 traverskran.

Krav til instruktør for G4 sertifisert opplæring.

Utvidelse av klasse innefor samme fagområde (kran):
For dagens kraninstruktører som tidligere har gjennomført instruktørkurs på annen krantype kreves ikke ny gjennomført Modul i1.1 og Modul i2.3 løfteredskap.

Opplæringen kan også benyttes for instruktør i dokumentert sikkerhetsopplæring, som ikke er underlagt formalkravene over. 

For å praktisere som enten instruktør eller kontrollør i sertifiserte klasser, må man være tilknyttet en sertifisert virksomhet.

Minimum deltakere
5 (NOORSI tar forbehold om nok deltakere).

Hotell
Vi har reservert noen rom i forbindelse med kurset på:
Thon Hotel Tønsberg Brygge, Nedre Langgate 40, 3126 Tønsberg. Tlf.: 33344900. Dersom du ønsker overnatting, kryss av på påmeldingsskjemaet under. Kurspris og evt. hotellovernatting blir da fakturert fra Noorservice i etterkant av kurset.
Avbestilling: Ved avbestilling, send en mail/ring hotellet og avbestill. Uteblitt avbestilling av hotell vil bli fakturert.

Pris
Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, eksamen og bevis. Hotellovernatting kommer utenom.

Kurspris ikke medlem Kr 10.000,-
Kurspris medlem Kr   8.200,-
Hotellovernatting pr. natt Kr 1095,- /Kr 1195,-

 

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev