Søk

G20 Fastmonterte hydrauliske kraner

Fastmonterte hydrauliske kraner - Instruktørkurs

Kurset retter seg mot de som allerede har erfaring i undervisning innen løfteutstyr, men som ønsker faglig oppdatering, veiledning og informasjon om sikkerhetsopplæring av førere på fastmonterte kraner på fartøy og på fastlandet.

TRYKK HER FOR PÅMELDING

 

Tilsynsmyndighetenes krav
For fører av kraner på fartøy i havbruksnæringen og på fastlandet, krever Arbeidstilsynet dokumentert teoretisk og praktisk sikkerhetsopplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid §10-1 og §10-2.

Opplæringen kan gjennomføres av arbeidsgiver eller andre under forutsetning av at instruktør som gjennomfører opplæringen er kompetent til det.

For fører av kraner på fartøy som omfattes av Sjøfartsdirektoratets regelverk, kreves dokumentert sikkerhetsopplæring bl.a. i Forskrift om Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH-forskriften), og Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip.

Om kurset/kursinnhold
Kurset gjennomføres som fellesundervisning uten at kursdeltakere selv skal gjennomføre øvingsinstruksjoner.

Kurset omhandler faglig fordypning om kranene, og om hvordan disse er montert på fartøy og fastland.  Løfteredskap som brukes sammen med kranene inngår ikke i kurset.

Del 1. i kurset omhandler:

 • Krav til kranførere
 • Hva er en fastmontert kran?
 • Bruksområder
 • Ulykker
 • Montering, virkemåte og utstyr
 • Ståltau til vinsj
 • Hydraulisk anlegg og utstyr
 • Mekanikk
 • Lastdiagram/løftekapasitet
 • Stabilitet og fare for kantring
 • Overlastvern og sikkerhetsutstyr
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sikkerhetsregler for bruk

Del 2. i kurset omhandler fordypning i et komplisert regelverk fra:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet

Kursmateriell
Lærebok – Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner

Instruktørmateriell til boka bestående av:

 • Boka som søkbar PDF
 • Powerpoint til alle kapitler
 • Øvingsoppgaver med elektronisk fasit
 • Avsluttende prøver med fasit

Opptakskrav

 • Erfaring fra undervisning om løfteutstyr 
 • Erfaring fra bruk av fastmontert hydraulisk kran

Tid
Kurset gjennomføres over 2 dager. Fastmonterte hydrauliske kraner.

Bevis
Deltakere som har gjennomført og bestått avsluttende prøve får utstedt instruktørbevis for G20 Fastmonterte hydrauliske kraner.

Minimum deltakere
4 (Noorsi tar forbehold om nok deltakere).

Pris
 

Kurspris ikke medlem Kr 10.000,-
Kurspris medlem Kr   8.200,-

 

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev