Søk

Løfteredskap

G11 Løfteredskap Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør på sertifisert sikkerhetsopplæring på løfteredskap og kan tas som et selvstendig kurs eller som grunnlag for videre instruktørkurs på alle krantyper. Kurset er grunnlag for opptak til instruktørkurs G1 Mobilkran, G2 Tårnkran, G3 Portalkran, G4 Traverskran, G8 Lastebilkran.

Tid
Kurset gjennomføres over 3 dager. Instruktør løfteredskap - modul i2.3 og i3.3.

Bevis
Deltakere som har gjennomført og bestått avsluttende prøve får utstedt instruktørbevis for G11 løfteredskap.

Opptakskrav

  • Pedagogikk
  • Modul i1.1
  • Førerbevis på minst en av krantypene under Modul i2 (mobil-, tårn-, portal-, travers- eller lastebilkran) 
  • 12 mnd. dokumentert praksis.

For å praktisere som enten instruktør eller kontrollør i sertifiserte klasser, må man være tilknyttet en sertifisert virksomhet.

E-læring om Løfteredskap
Kurs om "Sikker bruk av løfteredskap" gjennomføres som E-læring før kursstart.

Minimum deltakere
5 (Noorsi tar forbehold om nok deltakere).

Hotell
Vi har reservert noen rom i forbindelse med kurset på:
Thon Hotel Tønsberg Brygge, Nedre Langgate 40, 3126 Tønsberg. Tlf.: 33344900.
Dersom du ønsker overnatting, kryss av på påmeldingsskjemaet under. Kurspris og evt. hotellovernatting blir da fakturert fra Noorservice i etterkant av kurset. Avbestilling: Ved avbestilling, send en mail til/ring hotellet og avbestill. Uteblitt avbestilling av hotell vil bli fakturert.

Pris
Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, eksamen og bevis. Hotellovernatting kommer utenom.

Kurspris ikke medlem Kr 12.000,-
Kurspris medlem Kr 10.200,-
Hotellovernatting pr. natt Kr 1095,- /Kr 1195,-

 

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev