Søk

Fallsikring

Forkurs Fallsikring

Opplæring i bruk av fallsikring - stillasbygger

Dette fallsikringskurset gir den som skal arbeide med stillas kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr tilpasset stillasbygging. Etter gjennomgått fallsikringskurs skal du være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet du skal utføre og kunne planlegge riktig sikring ved bygging av stillas. Dette kurset består av 4 timer teori inkludert demonstrasjon og prøving av utstyr. Kurset tilfredsstiller kravet til opplæring i fallsikring for de som skal arbeide med stillas.

Opplæringen omfatter blant annet:

  • Lover og forskrifter
  • Fallteori og belastningslære
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Fallforhindrende og falloppfangende systemer
  • Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr
  • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter
  • Kasseringsregler for fallsikrings utstyr

Tid
Kurset gjennomføres over 1 dag / 4 timer.

Kursbevis
Etter gjennomgått kurs, er du kvalifisert person til å planlegge og bruke fallsikring ved bygging av stillas.
Kursbevis utstedes på grunnlag av opplæring gitt for bruk av fallsikring ved bygging av stillas.

Opptakskrav
Ingen.

Klær og utstyr
Kreves ikke. Kun teori.

Pris
Prisen inkluderer kursmateriell, kursbevis og kaffe. Hotell kommer utenom.

Minimum deltakere
4 (Noorsi tar forbehold om nok deltakere).

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev