Søk

a

Fagsamling VGS 2020

    

 Begrenset antall plasser! Se her for mer info

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Se kartplassering, veibeskrivelse

Fagsamling for yrkesfaglige studieretninger. 

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til fagsamling 2. - 3. november 2020.
Dette er en fagsamling for alle som jobber med yrkesrettet opplæring i eller i tilknytning til videregående skole.

 

Foreløpig program for fagsamlingen er:

Dag 1- Mandag 2. november

Tid

Tema

1100

Åpent for registrering

1130-1230

Lunsj

 

1230

Velkommen, presentasjon av agenda 
faggruppe, status, prosesser og nytt siden sist.

Hanna Finstad og Lars Nordvik, Noorsi

 

Fylkeskomunes rolle

v/ Ander Bjøru, Sekjsonsleder eksamen og digitalisereing, Trøndelag Fylkeskommune

 

Opplæringskontontoret - Bindeledd fra skole til næringsliv
Vår rolle og utfordring i opplæringssamspillet.

v/ Oddvar Larsen, Opptek

- ca 1630

Fra risikovurdering til dokumentert opplæring

Et steg videre

  1930

Konferansemiddag

Nettverksbygging og sosialt samvær

 

Dag 2 - Tirsdag 3. november 

Tid

Tema

0900

Dokumentert og utstyrspesifikk opplæring 
Kategorisert opp mot opplæringsløp
Utfordring til bransjen

v/ Truls Jardar Sønsterud Kalnes VGS og Odd Arne Sjøberg, Sam Eyde VGS

 

Skolens kompetanse, 
Resultat av kompetansekartlegging.
Spesifikt resultat på ATIL regelverk i VGS

v Astrid Kristin, Utdanningsforbundet Moen Sund

 

Regelverk og systemsamspill til ferdig dokumentasjon
Et langt steg videre på metodikk og løsning

v/ Hanna Finstad og Lars Nordvik, Noorsi

-1300

Spørsmål - oppsummering - avslutning

1300-1400

Lunsj

 

 

Deltageravgift   kr 1490,- for medlemmer og kr 2490,- for ikke medlemmer. Hotellpakke kommer i tillegg, se under.

På deltakeravgiften tilkommer mva ved fakturering.
Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av fagsamlingen.

Hotellpakke

For de som ønker å være med på hele fagsamlingen:
Hotellpakke kr 3270,- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

  • Overnatting med frokost mandag-tirsdag
  • Lunsj begge dager
  • Kake og kaffebuffet begge dager
  • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
  • 3 retters konferansemiddag mandag
  • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr 670,- pr. dag.
Dagpakke inkluderer:

  • Lunsj
  • Kake og kaffebuffet
  • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag mandag kveld, kr 1505,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn kr 1197,-

Målsetning for fagsamlingen: 
Elever skal møte utfordringer som gir mestring og motivasjon til å fullføre opplæringsløpet i en sikker og trygg hverdag.

Opplæringselementer med kompetansemål som tydelig reflekterer arbeidslivets behov. Utstyrsopplæring som dokumentert, sertifisert og utstyrsspesifikk opplæring gjennomføres i skolen som ett sampill mellom skolens opplæringsmål og Arbeidstilsynets regelverk. Dette samspillet blir tydeligere i nye læreplaner, der opplæring i bruk av maskiner og arbeidsutstyr, risikofylte arbeidsituasjoner, og risikovurdering av dette, skal være en naturlig del av elevens hverdag. Dette vil øke elevens kompetanseverdi og styrke samspillet mellom skole og næringsliv. Noen skoler har kommet langt i dette arbeidet, mens andre er i startgropen. VGS gruppen ønsker å bidra til erfaringsutveksling mellom skoler, mellom skoler og næringsliv, og utvikle felles støttesystemer for dette.

Om VGS gruppen

VGS gruppen i NOORSI har eksistert siden 2008. Bransjegruppen VGS, består av alle videregående skoler som er medlemmer i organisasjonen. Bransjegruppen organiseres gjennom en leder og ett arbeidsutvalg, med sekretariat fra organisasjonen. Bransjegruppen er sterkt engasjert i det krevende skjæringspunktet mellom Utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler, og jobber primært med samspillet i sikkerhetsopplæring, utvikling av opplæringsplaner og metodikk som gir større samspill mot elevens fremtidige arbeidsgiver. I dette arbeidet ser man stor nytte av samarbeidet mellom skolene og mellom skoler og næringsliv. Gruppen arrangerer både  fagsamling åpent for alle, og mindre fagsamlinger for egne medlemmer. Se mer om VGS-gruppen på: www.vgsgruppen.no  

Om Noorsi

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, forkortet NOORSI, er en ikke-kommersiell bransje, - og interesseorganisasjon som arbeider med sikkerhetsopplæring innenfor en rekke fagområder. Medlemmer av gruppen er videregående skoler, private opplæringsvirksomheter, industri, næringsvirksomheter, lærebokforlag og andre som har interesse av god sikkerhetsopplæring. Se mer om Noorsi på: www.noorsi.no

Med vennlig hilsen VGS gruppen i NOORSI.

DERSOM DU IKKE ER REGISTRERT SOM BRUKER I VÅRT SYSTEM, OG ØNSKER HJELP TIL PÅMELDING,

DU KAN SENDE PÅMELDING (navn og skole/virksomhet) PÅ E-POST TIL info@noorsi.no, ELLER RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlemspris Ordinær pris
Gardermoen 2. - 3. nov. 2020 2.990,- 4.290,-

Påmelding


For å melde seg på et kurs må man være innlogget som bruker (se login boks oppe til høyre i skjermbildet). Har du ikke bruker må du registrere deg som bruker før du kan melde deg på.

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev