Søk

.

Fagsamling VGS 2021

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til fagsamling. Dette er en fagsamling for alle som jobber med yrkesrettet opplæring i eller i tilknytning til videregående skole.

 

TRYKK HER FOR PÅMELDING!

NB ny dato 07-08 februar
 

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til fagsamling. NB

Dette er en fagsamling for alle som jobber med yrkesrettet opplæring i eller i tilknytning til videregående skole.

 

 

Foreløpig program for fagsamlingen er:

Dag 1- Mandag 07. februar

Tid

Tema

 

1000

Velkommen, presentasjon av agenda 
faggruppe, status, prosesser og nytt siden sist.

Hanna Finstad og Lars Nordvik, Noorsi

 

 
   
1130-1215 Pause for lunsj
1215-1300  

 

 

til 1500  

 

Dag 2 - Tirsdag 08. februar

Tid

Tema

0900

 

 

 

 

1130-1215 Pause for lunsj
 

        

 

 

til 1500       

Spørsmål - oppsummering - avslutning

 

 

Deltageravgift   kr 1700,- for medlemmer og kr 2700,- for ikke medlemmer. 

 

På deltakeravgiften tilkommer mva ved fakturering.

 

Målsetning for fagsamlingen: 

Utstyrsopplæring som dokumentert, sertifisert og utstyrsspesifikk opplæring gjennomføres i skolen som ett sampill mellom skolens opplæringsmål og Arbeidstilsynets regelverk. Dette samspillet blir tydeligere i nye læreplaner, der opplæring i bruk av maskiner og arbeidsutstyr, risikofylte arbeidsituasjoner, og risikovurdering av dette, skal være en naturlig del av elevens hverdag. Dette vil øke elevens kompetanseverdi og styrke samspillet mellom skole og næringsliv. Noen skoler har kommet langt i dette arbeidet, mens andre er i startgropen. VGS gruppen ønsker å bidra til erfaringsutveksling mellom skoler, mellom skoler og næringsliv, og utvikle felles støttesystemer for dette.

Om VGS gruppen

VGS gruppen i NOORSI har eksistert siden 2008. Bransjegruppen VGS består av alle videregående skoler som er medlemmer i organisasjonen. Bransjegruppen organiseres gjennom en leder og ett arbeidsutvalg, med sekretariat fra organisasjonen. Bransjegruppen er sterkt engasjert i det krevende skjæringspunktet mellom Utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler, og jobber primært med samspillet i sikkerhetsopplæring, utvikling av opplæringsplaner og metodikk som gir større samspill mot elevens fremtidige arbeidsgiver. I dette arbeidet ser man stor nytte av samarbeidet mellom skolene og mellom skoler og næringsliv. Gruppen arrangerer både fagsamling åpent for alle, og mindre fagsamlinger for egne medlemmer. Se mer om VGS-gruppen på: www.vgsgruppen.no  

Om Noorsi

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, forkortet NOORSI, er en ikke-kommersiell bransje, - og interesseorganisasjon som arbeider med sikkerhetsopplæring innenfor en rekke fagområder. Medlemmer av gruppen er videregående skoler, private opplæringsvirksomheter, industri, næringsvirksomheter, lærebokforlag og andre som har interesse av god sikkerhetsopplæring. Se mer om Noorsi på: www.noorsi.no

Med vennlig hilsen VGS gruppen i NOORSI.

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlemspris Ordinær pris
Gardermoen 7. - 8. feb. 2022 1.700,- 2.700,-

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev