Søk

.

Fagsamling VGS 2021 - WEBINAR

 

TRYKK HER FOR PÅMELDING!

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til digital fagsamling 10. og 11. mai 2021. 

Dette er en fagsamling for alle som jobber med yrkesrettet opplæring i eller i tilknytning til videregående skole.

 

 

Foreløpig program for fagsamlingen er:

Dag 1- Mandag 10. mai

Tid

Tema

 

1000

Velkommen, presentasjon av agenda 
faggruppe, status, prosesser og nytt siden sist.

Hanna Finstad og Lars Nordvik, Noorsi

 

Fylkeskommunens rolle som ansvarlig skoleeier

v/ Ander Bjøru, Seksjonsleder eksamen og digitalisering, Trøndelag Fylkeskommune

 

Dokumentert og utstyrsspesifikk opplæring

Kategorisert opp mot opplæringsløp
Utfordring til bransjen

v/ Truls Jardar Sønsterud Kalnes VGS og Odd Arne Sjøberg, Sam Eyde VGS

1130-1215 Pause for lunsj
1215-1300

Nytt fra utdanningsforbundet

Gjennomgang av funn i forbindelse med spørreundersøkelse og kompetansekartlegging. Belysning av viktige momenter i Stortingsmelding  nr. 21 (20-21), Fullføringsreformen, og utredning om utstyrssituasjonen for yrkesfag.

 

v/Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet 

til 1500

Panelet svarer

Synes dere det er vanskelig å manøvrere i "regelverksjungelen"?

Har dere kontroll på hva dere som opplæringsinstutisjon er forpliktet til å levere på? 

Kloke hoder med mye kunnskap svarer på spørsmål og hjelper deg å finne veien!

 

Dag 2 - Tirsdag 11. mail 

Tid

Tema

0900

Opplæringskontoret - Bindeledd fra skole til næringsliv
Vår rolle og utfordring i opplæringssamspillet.

v/ Oddvar Larsen, Opptek

 

Skolens kompetanse 
Resultat av kompetansekartlegging.
Spesifikt resultat på ATIL`s regelverk i VGS

 

1130-1215 Pause for lunsj
 

HMS tankegangen i eierorganisasjonen

HMS avdelingen i Fylkeskommunen 

v/ Eva Holthe Mathisen,  HMS avdeling, Trøndelag fylkeskommune         

 

Regelverk og systemsamspill til ferdig dokumentasjon
Et langt steg videre på metodikk og løsning

v/ Hanna Finstad og Lars Nordvik, Noorsi

til 1500       

Spørsmål - oppsummering - avslutning

 

 

Deltageravgift   kr 1700,- for medlemmer og kr 2700,- for ikke medlemmer. 

Konferansen er tilgjengelig med din innlogging, inntil 10 dager etter gjennomføring

På deltakeravgiften tilkommer mva ved fakturering.

 

Målsetning for fagsamlingen: 

Utstyrsopplæring som dokumentert, sertifisert og utstyrsspesifikk opplæring gjennomføres i skolen som ett sampill mellom skolens opplæringsmål og Arbeidstilsynets regelverk. Dette samspillet blir tydeligere i nye læreplaner, der opplæring i bruk av maskiner og arbeidsutstyr, risikofylte arbeidsituasjoner, og risikovurdering av dette, skal være en naturlig del av elevens hverdag. Dette vil øke elevens kompetanseverdi og styrke samspillet mellom skole og næringsliv. Noen skoler har kommet langt i dette arbeidet, mens andre er i startgropen. VGS gruppen ønsker å bidra til erfaringsutveksling mellom skoler, mellom skoler og næringsliv, og utvikle felles støttesystemer for dette.

Om VGS gruppen

VGS gruppen i NOORSI har eksistert siden 2008. Bransjegruppen VGS består av alle videregående skoler som er medlemmer i organisasjonen. Bransjegruppen organiseres gjennom en leder og ett arbeidsutvalg, med sekretariat fra organisasjonen. Bransjegruppen er sterkt engasjert i det krevende skjæringspunktet mellom Utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler, og jobber primært med samspillet i sikkerhetsopplæring, utvikling av opplæringsplaner og metodikk som gir større samspill mot elevens fremtidige arbeidsgiver. I dette arbeidet ser man stor nytte av samarbeidet mellom skolene og mellom skoler og næringsliv. Gruppen arrangerer både fagsamling åpent for alle, og mindre fagsamlinger for egne medlemmer. Se mer om VGS-gruppen på: www.vgsgruppen.no  

Om Noorsi

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, forkortet NOORSI, er en ikke-kommersiell bransje, - og interesseorganisasjon som arbeider med sikkerhetsopplæring innenfor en rekke fagområder. Medlemmer av gruppen er videregående skoler, private opplæringsvirksomheter, industri, næringsvirksomheter, lærebokforlag og andre som har interesse av god sikkerhetsopplæring. Se mer om Noorsi på: www.noorsi.no

Med vennlig hilsen VGS gruppen i NOORSI.

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev