Søk

Fagsamling for arbeidsvarsling og trafikkdirigering 2020

    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Se kartplassering, veibeskrivelse

På fagsamling arbeidsvarsling setter vi fokus på en rekke viktige saker som har vært oppe i det siste eller diskuteres akkurat nå.

Fagsamlingen er spesielt tilrettelagt for kursholdere innen arbeidsvarsling og trafikkdirigering, men egner seg godt også for trafikkdirigenter og personer som arbeider med planlegging av arbeidsvarsling.

Samlingen er et meget viktig treffpunkt for bransjen, aktører, firma, organisasjoner og myndigheter.

Velkommen til fagsamling arbeidsvarsling 2020!

 

Dag 1 -Onsdag 5. februar | Program

Tid Tema
1130-1230

Lunsj/registering

1230-1300

Registrering

1300-1315

Åpning/velkommen

-V/ Styreleder Kai A Berg

1315-1415

Myndighetenes time

 • Regionreform og omorganisering SVV
 • Hvem gjør hva videre, SVV/ fylkene
 • Status ordning abeidsvarsling
 • Forskriftsarbeid og høringer

v/ Hilde Hvidsten og Morten Hafting, Vegdirektoratet

-Spørsmål og avklaringer

1415 Pause
1425-1525

Langsgående sikring og farlig sidehinder i sikkerhetssonen

 • Blir det bedre år for år?
 • Hva slags feil gjøres?
 • Risikoforhold
 • Regelverk og krav

v/ Pål Bjur, Euroskilt AS

1525 Pause
1540-1615

Bransjegruppe arbeidsvarsling

 • Hva jobber vi med/hva har vi gjort siste året
 • Synspunkter på endringsprosessene
 • Styrets arbeid og møter inne/ute
 • Bransjenes synspunkter
 • Hvordan ser fremtiden ut for kurs og instruktører?
 • Hva vil bransjen at vi skal jobbe med fremover?

v/ Audun T. Sætre, koordinator i styret Bransjegruppe Arbeidsvarsling

-spørsmål og diskusjon

1615 Pause
1625-1710

Autonome kjøretøy og sikkerhet

 • Hvordan fungerer autonome kjøretøy og hva med sikkerhet
 • Hvor langt har man kommet - hvordan brukes dette i dag
 • Viktighet av skilting ved veiarbeid!
 • Hvordan ser fremtiden ut?

v/ Torkel Bjørnskau, Forskningsleder Transportøkonomisk Institutt (TØI)

 

1900 Felles middag - med tilhørende sosialt arrangement, underholdning og nettverksbygging

 

Dag 2 - Torsdag 6. februar Program

 

Tid Tema

0900-0940

===

Vegtilsynet

 • Vegtilsynets rolle- grenseflater mot andre myndigheter
 • Ansvar og tilsyn, hva er vi opptatt av ved kontroll, hvordan følges kontrollene opp
 • Hva skjer når pålegg ikke blir etterfulgt? Sanksjonsmuligheter?
 • Synspunkt på omleggingen innen arbeidsvarsling

v/  Stefan Karlstrøm, Tilsynsleder i Vegtilsynet                                   

0940-0950 Pause
0950-1030

Nye Veier

 • Hvem er vi og hva gjør vi
 • Nye veier i folhold til til SVV
 • Erfaringer med arbeidsvarsling
 • Hvor ligger "lista" i deres arbeidsområder
 • Har man den kunnskapen man mener er nødvendig
 • Hva kan gjøres bedre fremover

v/ Tone Strandli, Nye Veier

1030-1040 Pause
1040-1120

Arbeidstilsynets rolle ift veiarbeid og arbeidsvarsling

 • Hva har Arbeidstilsynet fokus på ved en kontroll?
 • Hvordan følges feil/mangler opp?
 • Hvilket samarbeid/forhold har Arbeidstilsynet til SVV?
 • Hvilke "ønsker" har Arbeidstilsynet fremover angående arbeidsvarsling?
 • Hva kan vi gjøre sammen/bidra med?

v/ Anne Sørum, Arbeidstilsynet

1120 Pause
1130-1210

Utrykningskjøring og veiarbeid

 • Våre erfaringer med utrykningskjøring i vegarbeidsområder 
 • Hva legger vi vekt på i utrykningsopplæringen
 • Momenter ved arbeidsvarsling og dirigenter
 • Hensyn og sikkerhet

v/ Jostein Aure, fagansvarlig/ undervisningsansvarlig -utrykningsopplæring Oslo Univeritetssykehus

1210 Pause
1220-1300

Forsvaret i og rundt trafikken

 • Varsling arbeid og andre forhold i trafikken
 • Interesser for arbeidsvarling og regelverket
 • Forsvarets varslingsrutiner ved øvelser og annet

v/ Kari Leinan, Forsvarets Transportskole

v/ Øyvind Tjærnes, Militærpolitiet

1300-1400 Lunsj

For de som ønker å være med på hele fagsamlingen:
Hotellpakke kr.3390,- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost onsdag-torsdag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag onsdag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.675,- pr. dag.

Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker dagpakke med middag onsdag kveld, kr 1505,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn kr.1197,-

På deltakeravgiften på kr.3290,- for medlemmer og kr.4290,- for ikke medlemmer på fagsamling tilkommer mva. ved fakturering. Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av fagsamlingen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

 

 

 

 

 

 

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev