Søk

1100

Bransjekonferansen 2020

    

Utsatt ny dato kommer 18-19 mars, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Etter 20 år med minimale endringer i sertifiseringsordningen, er det nå flere endringsprosesser enn noen gang tidligere.

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på Norske arbeidsplasser. Nå skjer det endringer og revisjoner av planer og normdokument, innføring av E-læring, regelverk, nytt samarbeidsråd. Og noen ting som vi ennå ikke kan fortelle om......

Alle aktørene har et felles ansvar for å bidra konstruktivt til å styrke ordningen videre. Bransjekonferansen 2020 setter fokus på alle endringsprosesser og aktørene sitt syn på sakene. Vi forventer at du vil delta med konstruktive innspill i debatten!

Samlingsplassen for alle som er interessert i sertifisert og dokumentert opplæring - sakkyndig kontroll. 

Bransjekonferansen blir etterfulgt av Noorsi sitt årsmøte for alle medlemmer.

 

Dag 1- onsdag 18.mars  Foreløpig program

Tid Tema
1115

Åpent for registrering

1130-1230

Lunsj i restaurant

Åpent i utstillingshall fra 1200

1230-1245

Velkommen - Åpning

Bransjekonferansen og Personløfter/Utleiekonferansen

1245-1330

Teknologitimen (felles begge konferanser)

Ny teknologi, elektrifisering av store maskiner 

 • Konsekvenser for kontroll og opplæring
 • Ny teknologi
 • Grønn teknologi
 • Batteri og hybrid

v/ Nils-Olav Haukaas, NASTA

Elektrifisering og hybridteknologi

 • Hva skjer hos produsent og leverandør - ny teknologi
 • Kan vi snakke om "elektrifisering"?
 • Utvikling innen hybrid
 • Hva med kompetanse på kontroll og reparasjon innen blant annet hybridteknologi?

v/ David Magnusson Lindberg, Gantic AS

1330 Pause
1340-1430

Status og pågående prosesser i sertifiseringsordningen

Pågående revisjon opplæringsplaner modul 4.
Endringer og Høringsprosess. Hva ligger i forslagene?
Konsekvenser for bransjene. Innspill og høringssvar

Revisjon modul 1.1, E-læring i sertifisert opplæring
Høring utsendt fra Arbeidstilsynet - åpning for e-læring
Konsekvenser for bransjene
Praktisk bruk og eventuell erstatning for klasserom modul 1.1

Dissens mellom ulike publiserte dokumenter
Hvilke dokument skal vi forholde oss til?

Utfordringer med manglende definisjoner
Hvordan forholder kontrolløren seg til multimaskiner med uklare definisjoner?
Eksempler på maskiner med urimelige konsekvenser ved forskjellige samsvarserklæringer
Hva slags opplæring? Kontrollkompetanse?

V/ Lars Nordvik Fagsjef NOORSI

1430-1515

Pause -

UTSTILLERTID

1515-1555

 (felles med PUT konferansen)

IT løsninger OPPLÆRING og KONTROLL

 • Aktuelle for opplæring, sertfisert og dokumentert
 • Aktuelle for sakkyndig kontroll
 • Hva kan man oppnå med moderne teknologi - besparelse - effektivisering - digitalisering - elektronisk arkiv

v/ Lars Nordvik og Hanna Finstad, Noorsi

1555 Pause
1605-1645

(felles med PUT konferansen)

Utstyrsspesifikk opplæring

 • Systemløsninger, eksempler
 • Krav
 • Gjennomføring i praksis.

v/ Lars Sørby, Sørby Utleie
    Lars Henrik Karlsen, Certificat as, Ringerike Komp Senter AS
    Oddbjørn Granlund, Ramirent

1645-1815

UTSTILLERTID

Utstillere er samlet i egen hall
Ta kontakt snarest dersom du ønsker utstillerplass

193000000

Festmiddag 

 

 

 

Dag 2 -torsdag 19. mars Foreløpig program

0900-0940

Samspill og status i sertifiseringsordningen

 • Status
 • Pågående prosesser
 • Forbedringsmuligheter

Innledende innspill fra Bransjeorganisasjoner, Samarbeidsrådet, evt. Sertifiseringsorgan 

0940-0950 Pause
0950-1050

Arbeidstilsynets time, bl.a.:

 • Status i sertifiseringsordningen
 • Prinsippspørsmål
 • Resultat av Arbeidstilsynets revisjonsrunde hos sertifiseringsorganene høsten 2019
 • Nytt råd - Samarbeidsrådet - organisatorisk plassering mm
 • Omorganisering Arbeidstilsynet

V/Tom Haugan og Tore Jeppe Sørhaug, Arbeidstilsynet

1050-1140

PAUSE, mingling 

UTSTILLERTID, Utstillere er samlet i egen hall.

1140-1255

Bransjedebatt

Åpent debattforum med alle inviterte parter. 

 • Hvordan skal ordningen tjene sitt formål i fremtiden?
 • Hvordan skal en fremtidig bransjedialog foregå etter Fagforum?
 • Hvordan kan fremtidige dokumenter fornyes og implementeres uten disens? Kan bransjen leve med disens?

Debatt med deltagere fra:

 • Arbeidstilsynet
 • Samarbeidsrådet
 • Sertifiseringsorgan
 • Interesseorganisasjoner
 • Sertifiserte virksomheter
1255

Oppsummering, prosesser og veien videre, avslutning

1300-1400 Lunsj
19.-21.mars

Årsmøte og 30 års jubileum i Noorsi gjennomføres på Clarion Hotel The Hub

Gå til påmelding til ÅRSMØTET her (påmelding til konferansen under)!

 

 

For de som ønsker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr.3490,- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved ut-sjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost onsdag-torsdag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsaksbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag onsdag m/underholdning
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.675,- pr. dag.

Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker dagpakke med middag onsdag kveld, kr 1875,- (uten overnatting men "all inklusive" middag)

Tilslutningsdøgn kr.1197,-

På deltakeravgiften på kr.4290,- for medlemmer og kr.5390,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva. ved fakturering. Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev