Søk

1100

Bransjekonferansen 2020 - ny dato

    

 Begrenset antall plasser! Se her for mer info

21- 22. oktober, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Etter 20 år med minimale endringer i sertifiseringsordningen, er det nå flere endringsprosesser enn noen gang tidligere.

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på Norske arbeidsplasser. I tillegg til at vi har et år bak oss hvor vi har måtte lære å forholde oss til en "ny normal", skjer det endringer og revisjoner av planer og normdokument, innføring av E-læring, regelverk, samt et nytt samarbeidsråd. 

Alle aktørene har et felles ansvar for å bidra konstruktivt til å styrke ordningen videre.

Bransjekonferansen 2020 er samlingsplassen for alle som er interessert i sertifisert og dokumentert opplæring - sakkyndig kontroll, og setter fokus på alle endringsprosesser og aktørene sitt syn på sakene. Vi forventer at du vil delta med konstruktive innspill i debatten!

 

Bransjekonferansen blir etterfulgt av Noorsi sitt årsmøte.

 

Dag 1- onsdag 21.oktober  Foreløpig program

Tid Tema
1115

Åpent for registrering

1130-1230

Lunsj i restaurant

1230-1245

Velkommen - Åpning

Bransjekonferansen og Personløfter/Utleiekonferansen

1245-1330

Teknologitimen (felles begge konferanser)

Ny teknologi, elektrifisering av store maskiner 

 • Konsekvenser for kontroll og opplæring
 • Ny teknologi
 • Grønn teknologi
 • Batteri og hybrid

v/ Nils-Olav Haukaas, NASTA

Elektrifisering og hybridteknologi

 • Hva skjer hos produsent og leverandør - ny teknologi
 • Kan vi snakke om "elektrifisering"?
 • Utvikling innen hybrid
 • Hva med kompetanse på kontroll og reparasjon innen blant annet hybridteknologi?

v/ 

1330 Pause
1350-1430

Status og pågående prosesser i sertifiseringsordningen

Pågående revisjon opplæringsplaner modul 4.
Endringer og Høringsprosess. Hva ligger i forslagene?
Konsekvenser for bransjene. Innspill og høringssvar

Revisjon modul 1.1, E-læring i sertifisert opplæring

Dissens mellom ulike publiserte dokumenter
Hvilke dokument skal vi forholde oss til?

Utfordringer med manglende definisjoner
Hvordan forholder kontrolløren seg til multimaskiner med uklare definisjoner?
Eksempler på maskiner med urimelige konsekvenser ved forskjellige samsvarserklæringer
Hva slags opplæring? Kontrollkompetanse?

V/ Lars Nordvik, Noorsi

1430-1450

Pause 

1450-1530

IT løsninger OPPLÆRING og KONTROLL

 • Aktuelle for opplæring, sertfisert og dokumentert
 • Aktuelle for sakkyndig kontroll
 • Hva kan man oppnå med moderne teknologi - besparelse - effektivisering - digitalisering - elektronisk arkiv

v/ Hanna Finstad og Lars Nordvik

1530-1545 Pause
1545-1645

Ulike læringsmetodikker eksempler

 • Ytstyrspesifikk opplæring

v/ Lars Sørby, Digiquip
......................

 • Systemløsning for praktisk gjennomføring, eksempel

v Lars Henrik Karlsen, RKS/ Certificat
......................

 • Ny e-læring fra Angerman 

v/ Kent Jensen, Angerman

193000000

Konferansemiddag 

 

 

 

Dag 2 -torsdag 22. oktober  Foreløpig program

0900-0940

Samspill og status i sertifiseringsordningen

 • Status
 • Pågående prosesser
 • Forbedringsmuligheter

Innledende innspill fra Bransjeorganisasjoner, Samarbeidsrådet, evt. Sertifiseringsorgan 

0940-0950 Pause
0950-1050

Arbeidstilsynets time, bl.a.:

 • Status, endringer og planer for sertifiseringsordningen
 • Prinsippspørsmål
 • Resultat av Arbeidstilsynets revisjonsrunde hos sertifiseringsorganene høsten 2019
 • Nytt råd - Samarbeidsrådet - organisatorisk plassering mm
 • Omorganisering Arbeidstilsynet

V/ Tom Haugan, Arbeidstilsynet

1050-1115

Pause

1115-1230

Bransjedebatt

Åpent debattforum med alle inviterte parter. 

 • Hvordan skal ordningen tjene sitt formål i fremtiden?
 • Hvordan skal en fremtidig bransjedialog foregå etter Fagforum?
 • Hvordan kan fremtidige dokumenter fornyes og implementeres uten disens? Kan bransjen leve med disens?

Debatt med deltagere fra:

 • Arbeidstilsynet
 • Samarbeidsrådet
 • Sertifiseringsorgan
 • Interesseorganisasjoner
 • Sertifiserte virksomheter
1230

Oppsummering, prosesser og veien videre, avslutning

1300-1400 Lunsj
22.-23.oktober

Årsmøte og 30 års jubileum i Noorsi gjennomføres på Clarion Hotel The Hub

 

 

 

For de som ønsker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr.3490,- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved ut-sjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost onsdag-torsdag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsaksbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag onsdag m/underholdning
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.675,- pr. dag.

Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker dagpakke med middag onsdag kveld, kr 1875,- (uten overnatting men "all inklusive" middag)

Tilslutningsdøgn kr.1197,-

På deltakeravgiften på kr.4290,- for medlemmer og kr.5390,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva. ved fakturering. 

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlemspris Ordinær pris
Gardermoen 21. - 22. okt. 2020 4.290,- 5.390,-

Påmelding


For å melde seg på et kurs må man være innlogget som bruker (se login boks oppe til høyre i skjermbildet). Har du ikke bruker må du registrere deg som bruker før du kan melde deg på.

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev