Søk

a

Fagsamling VGS 4. og 5.november 2019

    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Se kartplassering, veibeskrivelse

Fagsamling for yrkesfaglige studieretninger. 

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til ny fagsamling 4. - 5. november 2019.
Dette er en fagsamling for alle som jobber med yrkesrettet opplæring i eller i tilknytning til videregående skole.

 

Foreløpig program for fagsamlingen er:

Dag 1- Mandag 4. november

Tid

Tema

1100

Åpent for registrering

1130-1230

Lunsj

 

1230-1345

Velkommen, presentasjon av agenda 
faggruppe og nytt siden sist.

Lars Nordvik, Fagsjef, sekretariat Noorsi

Arbeidsmiljølovens krav og unge arbeidstakere.

Arbeidsmiljøloven vs. opplæringsloven, risikovurdering «for dummies»; hvordan bruke dette i det daglige HMS-arbeidet og knytte opp mot avvikssystem

Kari Lysberg, Arbeidstilsynet

1345-1400

Pauser med diskusjonsarenaer og utstilling læremidler

1400-1500

Han står bak en snuoperasjon i norsk skole som gjør at han sammenlignes med Steve Jobs og Alex Ferguson. Hva er Per Sollis hemmelighet?

Per Solli, fersk pensjonist og tidligere rektor ved Elvebakken VGS

   

1500-1530

Hva er det næringslivet trenger?

Geir Arne Petterson, opplæringsansvarlig i Veidekke,

Bygg Norge AS

1530-1540

Pauser med diskusjonsarenaer og utstilling læremidler

1540-1700

"Det du tenker, sier og gjør mange nok ganger, blir din virkelighet."

Motivasjon – viktig & vanskelig

Torleif Lundquist, pedagog, veileder, forfatter og foredragsholder gjennom 20 år

Oppsummering - spørsmål - avslutning for dagen

  1930

Konferansemiddag

Nettverksbygging og sosialt samvær

 

Dag 2 - Tirsdag 5. november 

Tid

Tema

00000000000

0845-1015

Pedagogisk metode for oppbygging av læremateriell

Kent Jensen, Angermann forlag

Målsetning om at fullførtandel økes fra 75% til 90% ifølge dagens regjering. Løser vi dette? Hva tenker opposisjonen? 

Jorodd Asphjell, Stortingets utdannings- og forskningskomité, Arbeiderpartiet  

1015-1035

Pause med utsjekk

1035-1120

Seriøst arbeidsliv; en nødvendig plattform for god HMS. Hvilken kunnskap gir vi eleven om arbeidslivskriminalitet?

Geir Gamborg-Nilsen, tidligere distriktssekretær i Arbeidsmannsforbundet gjennom 20 år for Oslo og Akershus

VGS gruppen og Noorsi  informerer om jobben som pågår vedrørende bevisstgjøring og fokus på Opplæring- og Arbeidsmiljøloven; dette er en "både og" - ikke "enten eller".

Representanter fra VGS gruppen og Noorsi

1120-1145

Pause med diskusjonsarenaer

1145-1300

Spørsmål - oppsummering - avslutning

1300-1400

Lunsj

 

 

Deltageravgift   kr 1490,- for medlemmer og kr 2490,- for ikke medlemmer. Hotellpakke kommer i tillegg, se under.

På deltakeravgiften tilkommer mva ved fakturering.
Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av fagsamlingen.

Hotellpakke

For de som ønker å være med på hele fagsamlingen:
Hotellpakke kr 3270,- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

  • Overnatting med frokost mandag-tirsdag
  • Lunsj begge dager
  • Kake og kaffebuffet begge dager
  • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
  • 3 retters konferansemiddag mandag
  • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr 670,- pr. dag.
Dagpakke inkluderer:

  • Lunsj
  • Kake og kaffebuffet
  • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag mandag kveld, kr 1505,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn kr 1197,-

Målsetning for fagsamlingen: 
Elever skal møte utfordringer som gir mestring og motivasjon til å fullføre opplæringsløpet i en sikker og trygg hverdag.

Opplæringselementer med kompetansemål som tydelig reflekterer arbeidslivets behov. Utstyrsopplæring som dokumentert, sertifisert og utstyrsspesifikk opplæring gjennomføres i skolen som ett sampill mellom skolens opplæringsmål og Arbeidstilsynets regelverk. Dette samspillet blir tydeligere i nye læreplaner, der opplæring i bruk av maskiner og arbeidsutstyr, risikofylte arbeidsituasjoner, og risikovurdering av dette, skal være en naturlig del av elevens hverdag. Dette vil øke elevens kompetanseverdi og styrke samspillet mellom skole og næringsliv. Noen skoler har kommet langt i dette arbeidet, mens andre er i startgropen. VGS gruppen ønsker å bidra til erfaringsutveksling mellom skoler, mellom skoler og næringsliv, og utvikle felles støttesystemer for dette.

Om VGS gruppen

VGS gruppen i NOORSI har eksistert siden 2008. Bransjegruppen VGS, består av alle videregående skoler som er medlemmer i organisasjonen. Bransjegruppen organiseres gjennom en leder og ett arbeidsutvalg, med sekretariat fra organisasjonen. Bransjegruppen er sterkt engasjert i det krevende skjæringspunktet mellom Utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler, og jobber primært med samspillet i sikkerhetsopplæring, utvikling av opplæringsplaner og metodikk som gir større samspill mot elevens fremtidige arbeidsgiver. I dette arbeidet ser man stor nytte av samarbeidet mellom skolene og mellom skoler og næringsliv. Gruppen arrangerer både  fagsamling åpent for alle, og mindre fagsamlinger for egne medlemmer. Se mer om VGS-gruppen på: www.vgsgruppen.no  

Om Noorsi

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, forkortet NOORSI, er en ikke-kommersiell bransje, - og interesseorganisasjon som arbeider med sikkerhetsopplæring innenfor en rekke fagområder. Medlemmer av gruppen er videregående skoler, private opplæringsvirksomheter, industri, næringsvirksomheter, lærebokforlag og andre som har interesse av god sikkerhetsopplæring. Se mer om Noorsi på: www.noorsi.no

Med vennlig hilsen VGS gruppen i NOORSI.

DERSOM DU IKKE ER REGISTRERT SOM BRUKER I VÅRT SYSTEM, OG ØNSKER HJELP TIL PÅMELDING,

DU KAN SENDE PÅMELDING (navn og skole/virksomhet) PÅ E-POST TIL info@noorsi.no, ELLER RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev