Søk

a

Fagsamling for arbeidsvarsling og trafikkdirigering 2019

    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Se kartplassering, veibeskrivelse

På fagsamling arbeidsvarsling setter vi fokus på en rekke viktige saker som har vært oppe i det siste eller diskuteres akkurat nå..

Fagsamlingen er spesielt tilrettelagt for kursholdere innen arbeidsvarsling og trafikkdirigering, men egner seg godt også for trafikkdirigenter og personer som arbeider med planlegging av arbeidsvarsling.

Samlingen er et meget viktig treffpunkt for bransjen, aktører, firma, organisasjoner og myndigheter.

Velkommen til fagsamling arbeidsvarsling 2019!

 

6. februar | Sosialt arrangement

Felles middag kl. 19.00 - med tilhørende sosialt arrangement og nettverksbygging. Middag og overnatting er satt opp for de som eventuelt ønsker det, eller har lengre reisevei. Det er ikke formelt program denne dagen.

 

Dag 1 - 7. februar | Foreløpig program

Tid Tema
0930-0945

Velkommen v/Audun T. Sætre

Adm.dir. NOORSI, Administrator Bransjegruppe Arbeidsvarsling

0945-1115

Myndighetenes time - Vegdirektoratet

 • Aktuelt  - hva skjer innen fagområdet arbeidsvarsling
 • Status i endringsprosessen
 • Våre tanker om forvaltning, kurs og prøver i fremtiden

-Skiltmyndighetenes erfaringer

 • Gir kurs og opplæring - forbedringer på veien?
 • Godkjenner av planer
 • Typisk feil/grunn til at planer ikke blir godkjent
 • Samarbeidet mellom myndigheter -  byggherrer - kontrollør
 • Hva bør fokuseres på i kurs fremover
 • Hvordan skape gode, trygge arbeidsområder?

Innlegg v/ Hilde Hvidsten, Statens Vegvesen/Vegdirektoratet

1115 Pause
1130-1230

Aktuelle problemstillinger om rekkverk og sikkerhet

 • Valgt rekkverk har større deformasjon enn tilgjengelig utbøyingsrom
 • Bruk av for korte rekkverkslengder
 • Nødvendigheten og betydningen av rekkverksforlengelse
 • Rekkverk brukt på grus/løsmasse som det ikke er testet og godkjent for
 • Rekkverksender ikke i henhold til regelverket.

Innlegg v/ Pål Bjur, Euroskilt AS

1230-1330 Lunch
1330-1400

Arbeidstilsynet - tilsyn

 • Hva finner vi på tilsyn
 • Rolleavklaring Arbeidstilsynet
 • Aktuelle problemområder
 • Forebyggende sikkerhetsarbeid for å unngå ulykker i forbindelse med arbeidsvarsling

Innlegg v/Jonas Jorselje, Arbeidstilsynet

1400 Pause
1410-1445

Arbeidsvarsling i fortid og fremtid - fra bransjens ståsted

 • Erfaringer fra kurs og opplæring innen arbeidsvarsling
 • Forslag til endringer - hvordan ser bransjen på dette
 • Hva kan bransjen bidra med videre

Innlegg v/Maria Granlund- Granlund Kompetanse AS og

Tom Brekke, Trafikksikring AS

1445 Pause
1455-1620

Kontroller ute - utfordringer knyttet til arbeidsvarsling på og ved vei

 • Resultatet av kontrollene -statistikk 2013-2018
 • Typiske feil - alvorlige feil og stopp i arbeid
 • Spesielle bransjer med utfordringer
 • Manuell dirigering
 • Fokusområder framover

Innlegg v/Arnt B. Johansen, Statens Vegvesen

1620 Pause
1620-1645

Manuelle Trafikkdirigenter - Forslag til ny ordning

 • Forslag fra Bransjegruppe Arbeidsvarsling
 • Møte med Vegdirektoratet
 • Hvordan gi en god praktisk opplæring

Innlegg v/Styret Bransjegruppe Arbeidsvarsling

1645 Avslutning

 

 

 

 

For de som kun deltar på konferansen 7.februar:
Deltakeravgift kr. 990,- inkludert komplett dagpakke (medlemmer kr. 690,-) - dersom man deltar kun på dagmøte.

Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker overnatting, (tilslutningsdøgn) fra 6. til 7. februar, kr. 1197,- inkludert frokost 7. februar. Komplett pakkepris som inkluderer konferansemiddag m/drikkepakke,overnatting og deltakeravgift, ikke medlemspris 2640,- og medlemspris 2265,-.

 

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev