Søk

Arbeid i høyden konferanse 2017

Arbeid i høyden konferansen 2019


    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

En fallulykke er en for mye. På tross av stadig bedre utstyr for tilkomst og sikring av arbeid i høyden, er fallulykker en av de store årsakene til alvorlige skader i arbeidslivet. Fagkonferansen setter ett bredt fokus på fallskadeproblematikk, årsak, konsekvenser, regelverk, opplæring, utstyr mm. 

Konferansen er lagt opp som lunch til lunch samling, som gir gode muligheter for inn-, og utreise på respektive konferansedager. Dette gir også verdifull tid til faglige diskusjoner og uformell nettverksbygging på kvelden mellom konferansedagene.

Flere pågående prosesser for regelverksendringer innenfor arbeid i høyden

Dag 1 - mandag 20.mai 2019 foreløpig program

Tid Tema
1130-1230 Lunsj
1230

Velkommen/åpning

 

Statusoppdatering, ansvar og reaksjoner

Anne Sørum, Arbeidstilsynet

....................................................................................
​​​​Pause, mingling, demoer og utstilling

....................................................................................

Ny standard NS9610, opplæring i fallsikring

Tore Rønstad, SOFT og leder i standardkomiteen
 

Regelverksendringer for stillas 2019

Kent Jensen, Angerman - forlag for sikkerhetsopplæring

....................................................................................

​​​​Pause, mingling, demoer og utstilling

....................................................................................

Opplæring fallsikring i praksis

         Kontroll, kompetent person

         Etterfulgt av praktisk øvelse, sammensetning av utstyr 

         Oddbjørn Granlund, Ramirent, instruktør i                                 Noorsiskolen og medlem av standardkomiteen
 

Personløfter

         Dokumentert eller sertifisert opplæring?
         Prosess og debatt

1615-1630

Oppsummering og avslutning for dagen
1930                00 00  

Konferansemiddag

Nettverksbygging og sosialt samvær

   

Dag 2 - tirsdag 21.mai 2019 foreløpig program

Tid Tema

0830   

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenlandsk arbeidskraft er overrepresentert

          Utfordringer vedr. manglende språkferdighet og
          kulturforskjell

Daina Bogdaniene, Arbeidstilsynet 

          Farer på arbeidsplassen pga dårlig kommunikasjon
          Opplæringskvalitet

          Audrius Uselis, daglig leder Nord HMS

....................................................................................

​​​​Pause, mingling, demoer og utstilling

....................................................................................

Personløfter, krav til valg av riktig type maskin

          Tommy Jørgensen, Gantic og medlem av                                  læreplansnemd for truck og liftmekaniker
 

Nytt på sakkyndig kontroll, personløfter

          Lars Nordvik, Noorsi

...................................................................................

​​​​Pause, mingling, demoer og utstilling

....................................................................................

Ansvarskonsekvenser og forsikring

          Hvordan kan dette forholdet gi incitament for bedre
          opplæring?

Hildegunn Bjerke, Finans Norge, forsikringsbransjen
 

Andre bransjeoppdateringer, prosesser

 • Ressursgruppe for arbeid i høyden
 • Personløfter, nye opplæringer for mekaniker

1240-1300

Konklusjoner fra debatt, oppsummering, veien videre              
1300-1400 Lunsj

For de som ønker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr. 3070,- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost mandag-tirsdag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag mandag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.670,- pr. dag.
Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr.1505,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn kr.1197,-

På deltakeravgiften på kr.4290,- for medlemmer og kr.5390,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, Kontakt oss enkelt og greit på tlf; 33 30 99 40 eller e-post;  info@noorsi.no

 

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev