Søk

Bransjekonferansen

Bransjekonferansen 2018

Mye nytt i sertifiseringsordningen som du ikke må gå glipp av på Bransjekonferansen 2018! Sertifisert og dokumentert opplæring - sakkyndig kontroll, regelverk mm! Benytt anledningen til nødvendig oppdatering og å møte andre i bransjen til inspirasjon og faglig utbytte.

    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

 

Bransjekonferansen er en fast årlig konferanse som avholdes i mars måned. Bransjekonferansen tar for seg dagsaktuelle og viktige saker som akkurat nå diskuteres i bransjene. Dette er en samlingsplass for opplærings- og kontrollforetak samt andre som har interesse av sertifisert og dokumentert opplæring / sakkyndig kontroll.

Dag 1- torsdag 8.mars | Foreløpig program

Tid Tema
1130-1230 Lunch
1230-1245

Velkommen

1245-1340

Arbeidstilsynets time

 • Forskrifter og regelverk, endringer mm
 • Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr
 • Fagforum mm

Innlegg v/ Arbeidstilsynet, Tore Jeppe Sørhaug

1340 Pause
1350-1430          

Slik gjør vi det i Danmark - opplæring på maskiner

 • Hva er uavhengig prøving
 • ​Hvordan oganiseres uavhengig prøving i Danmark
 • Hva har vi oppnådd med uavhengig prøving i Danmark
 • Elektronisk læremateriell tar over

Innlegg v/ Transporterhvervets Uddannelser, Michael Andersen

1430 Pause
1440-1610

Paneldiskusjon

Hvilken retning går opplæringen?

 • Sertifisert i "kortversjon" + maskinspesifikk?
 • Sertifisert, dokumentert og typeopplæring - hva er hva
 • Forstår bransjene og arbeidsgiver forskjellen?

Har sertifiseringsordningen ett jevnt ensartet nivå?

 • Ankepunkter og påstander om "kortkurs"
 • Ulikhet i sertifiseringer
 • Hva ønsker bransjen

kortinnlegg v/ flere, Paneldiskusjon

1610 Pause
1620-1710

Bransjens og arbeidsgruppens diskusjon om sakkyndig kontroll i forbindelse med revisjon av Norm for kontrollomfang

 • Nytt og endret i Norm For Kontroll
 • Trenger vi sjekklistene?
 • Produsentens anvisning
 • Problematill vedr Mobilkraner og  bremsekontroll.
 • Hvordan skal kontroll dokumenteres, status. Må kontrolløren gi anbefaling om "anbefalt bruk" videre?

Korte temainnlegg, spørsmål og diskusjon:
Volvo Maskin/ MGF, v/ Knut Sollesnes, LSI, v/ Hans Christian Elmholdt og Noorsi, v/ Lars Nordvik, 

1710---

Status og nyheter på simulator til sertifisert og dokumentert opplæring - v Tenstar Simulation, Sverige

 • Hvordan få maksimal utnyttelse av simulatoren
 • Logging av opplæringen - dokumentasjon

Demo- spørsmål - diskusjon - nyheter - hva kommer

193000000

Konferansemiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 -fredag 9. mars Program

Tid Tema

0900-0940    

Foreslåtte retningslinjer fra sertifiseringsorganene for E-læring og simulator, status

 • Hva ligger i retningslinjene fra SGS
 • Hva bety dette i praksis? Konsekvenser for instruktørene og opplæringsvirksomhetene?
 • God og dårlig e-læring/e-kurs? Tilbakemelding fra instruktør og elever.
 • Hva er "blended learning" og hvordan kan instruktør bruke dette i klasserom?

Innlegg v/ Audun T. Sætre, NOORSI

   
0940-1020

E-læring i sertifisert opplæring - spørsmål - diskusjon-

 • Konsekvenser for bransjen ved innføring av E-læring
 • Diskusjon om retningslinjene
1020-1040   Pause m utsjekk fra rommene
1040-1115

Samspillsprobematikker mellom forskrifter i forhold til maskinklasser, førerkortkrav m.m

 • Makinntyper, grenseganger og nyanser i og utenfor sertifisert ordningen.
 • Hva gjelder i praksiss som førerkortkrav for ulike  maskiner og situasjoner. Begreper som: på vei, krysse vei, utenfor vei, fri ferdsel, lukket område.

Innlegg v/ Angerman, Kent Jensen
Spørsmål og diskusjon

111500  Pause
1125-1150

Nytt fra Sentralregisteret

 • Kompetansebevis
 • Reginn
 • Maskinregisteret

Innlegg v/ Stiftelsen Sentralregisteret - SFS, Roar Sørmoen

1150 Pause
1200-1300

Behov for oppdatering av kontrollør- og instruktørkompetansen

For en del maskintyper er det en helt ny hverdag som fører, med dagens moderne, teknologiske sikkerhetssystem. Dette stiller også store krav til kontrollør og instruktør sin kompetanse.

 • Eksempel på utfordringer
 • Erfaringer

korte temainnlegg på maskintype

Maskin v/ Volvo Maskin, Knut Sollesnes
Lastebilkran v/  Påbygg Spesialisten, Sigve Hansen Gausdal

Truck v/ Toyota truck, Mats Olsson

Spørsmål og diskusjon

1300-14000 Lunch

 

 

For de som ønker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr 2979 .- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.686 .- pr. dag. Dersom man deltar kun på dagmøte.
Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr 1490 ,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn 1160,-

På deltakeravgiften på 3900,- for medlemmer og 4900,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev