Søk

 • Fagsamling Opplæring Utrykningskjøring 9.-10. november 2017

  Fagsamlingen tar for seg tema som er relatert til opplæring av sjåfører for utrykningskjøretøy - kode 160. Fagsamlingen er først og fremst for instruktører og undervisningsansvarlige av utrykningskjøretøy, men kan også være interessant for andre som er tilknyttet utrykningskjøretøy på annen måte. Fagsamlingen arrangeres av Faggruppe instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøring i NOORSI.

 • Krankonferansen 2017

  Velkommen til Krankonferansen 2017. For 12. gang arrangerer NOORSI denne konferansen med julebord.

 • Tungbil Konferansen med julebord 2017 - Fagsamling yrkessjåførutdanningen!

  Tungbilgruppen i NOORSI vil avholde konferanse for instruktører som arbeider med opplæring på tunge kjøretøy samt etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil. Samtidig er det lagt opp til julemiddag med sosialt samvær og nettverksbygging. Sett av dagene til nyttig oppdatering fra myndighetene og andre- og ikke minst- ha det hyggelig sammen med kollegaer fra bransjen.

 • NOFAG - Farlig gods Konferansen 2017

  Konferanse for Farlig Gods/ Sikkerhetsrådgivere er en årlig konferanse i regi av Norsk Forening for farlig Gods (NOFAG). Konferansen har blitt et møtested for sikkerhetsrådgivere og andre som har interesse av fagområdet farlig gods. Her er utbyttet både faglig oppdatering og sosialt nettverk i bransjen. I 2016 deltok mer enn 100 personer på foreningens samlinger.

 • Fagsamling for kontoransatte Tungbilskoler 2017

  Fagsamling for kontoransatte på tungbilskoler med etterutdanning for yrkessjåfører.

 • Bransjekonferansen 2017

  Velkommen til Bransjekonferansen 2017! Sertifisert og dokumentert opplæring - sakkyndig kontroll, regelverk mm! Benytt anledningen til nødvendig oppdatering og å møte andre i bransjen til inspirasjon og faglig utbytte.

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev