Søk

k

FFSN Konferansen- Farlig Gods 2016

Konferanse for Farlig Gods/ Sikkerhetsrådgivere er en årlig konferanse i regi av Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge (FFSN)

   

Quality Airport Hotel Gardermoen

FFSN Konferansen - Farlig Gods tar for seg tema omkring Farlig Gods og sikkerhetsrådgiverens rolle.

I Farlig Gods konferansen 2016 setter vi fokus på aktuelle saker i Norge og andre land, samt viktige saker som har vært oppe i det siste eller diskuteres akkurat nå:

Dag 1 - torsdag 26. mai 2016 | Program

Tid Tema
1130-1230 Lunch
1230-1245

Velkommen v Styreleder FFSN

Presentasjon av det nye styret.

Hva skjer i foreningen/bransjen.

1245-1355
Myndighetenes time -

Hvor farlig er farlig gods transport?

 • Presentasjon av DSB
 • Aktualiteter
 • Læring av hendelser

Innlegg v/ Arne Lærdal, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

1355 Pause
1410-1450

Sikkerhetsrådgiveren i Sverige

 • Slik arbeider vi i Sverige
 • Myndigheter og regelverk
 • Aktuelle problemstillinger

Innlegg v/ Joakim Nielsen, DGM Sverige

1450 Pause
1500-1550

Risikovurdering bl.a ved håndtering av farlig gods

 • Moderne IT system for risikovurdering - Demo
 • Dokumentasjon - krav
 • APP for stedlig SJA, online/offline

Innlegg v/ Torleif Bratli, LANDAX AS og Audun T. Sætre, NOORSI

1550 Pause
1600-1620

Eksamensordningen for sikkerhetsrådgivere nå og videre fremover

 • Kvalitet - papir eller elektronisk
 • Hvordan fungerer ordningen
 • Status i eksamensordningen

Innlegg v/ Monica Varan, Norsk Brannvernforening

1620-1630 Oppsummering - spørsmål - Avslutning
1930

Konferansemiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - fredag 27. mai 2016

Tid Tema
0900-0945

Utekontroller ifm tunge kjøretøy og farlig gods

 • Hva ser vi etter på utekontroll
 • Aktuelle saker og hendelser
 • Myndighetenes samordning

Innlegg v/ Espen Eggen og Thomas Finstad, Statens Vegvesen- utekontrollen

0945 Pause
1000-1040

Farlig avfall- regelverk og endringer

 • Dagsaktuelle problemstillinger
 • Nytt av i år innen dette fagområdet

Innlegg v/ Roar Hansen, Norsk Forening For Farlig Avfall NFFA

1040 Pause m utsjekk fra rommene
1100-1145

Sikkerhetsrådgiverens oppfølging- internopplæring i bedrift

 • Hvordan følger vi opp og sjekker internopplæringen?
 • Hva slags krav skal vi stille?
 • Rapportering av avvik - forskriftskrav

Innlegg v/ Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen -SRIE

1145 Pause
1200-1300

Åpent forum - Farlig Gods

 • Internasjonalt arbeid - Aktuelle saker fra siste møte i EASA- Bordeaux mai 2016

 • Dagsaktuelle saker om Farlig Gods til diskusjon

 • Foreningens fokusområder fremover

 • Åpent for spørsmål

Paneldiskusjon v bla personer fra styret i FFSN

1300-1400 Lunch

 

 

For de som ønker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr 2779 .- inkl ALT (mva inkl). Betales direkte til hotellet.Husk å registrere ditt Choicekort ved betaling/utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.632 .- pr. dag. Dersom man deltar kun på dagmøte. Betales direkte til hotellet.
Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr 1385. ,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

På deltakeravgiften på 2900,- for medlemmer og 3900,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev