Søk

Krankonferansen 2015 m/julebord

Velkommen til Krankonferansen 2015. For 10. gang arrangerer NOORSI denne konferansen med julebord.

    

Krankonferansen er en konferanse som tar for seg dagsaktuelle tema omkring kraner og løfteredskap, opplæring og kontroll av kraner og løst utstyr. Dette både i henhold til Arbeidstilsynets ordning med sertifiserte sakkyndige virksomheter og opplæringsvirksomheter samt andre aktuelle tema som bransjen er opptatt av relatert til kran og løft. 

I Krankonferansen 2015 setter vi fokus på aktuelle saker i Norge og andre land, samt viktige saker som har vært oppe i det siste eller diskuteres akkurat nå:

 

Dag 1 - torsdag 3. desember 2015 | Program

Tid Tema
1130-1230 Lunch
1230-1310

Velkommen. Nytt fra bransjen, Arbeidstilsynets fagforum mm

 • Endringer i regelverk, høringer, mulige konsekvenser
 • Sertifiseringsorganene, Normer, Opplæringsplaner mm
 • Minikran, ny fortolkning fra Arbeidstilsynet
 • Arbeid i høyden, nytt regelverk/ nye forskrifter

Innlegg v/ Audun T. Sætre, NOORSI

1310 Pause
1320-1400

Fakta om vind

 • Vindpåvirkning på kran og last
 • Hva må hensyn tas
 • Faremoment og ulykker

Innlegg v/ Thomas Bohlin, Ing Hans P. Øen, Liebherr Mobilkraner

1400 Pause
1410-1450

Fastmonterte hydrauliske kraner

 • Aktuelle problemstillinger for kontroll
 • Hva finner vi ute
 • Systematikk, sjekklister og regelverk

Innlegg v/ Øyvind Taule, KIS Maritime AS

1450 Pause
1500-1540

Ulykker med kraner og løfteutstyr

 • Ulykkene i 2015
 • Oppfølging fra myndighetene 
 • Reaksjoner

Innlegg v/ Hans Chr. Elmholdt, LSI AS

1540 Pause
1550-1630

Lastebilkraner

 • Status, utvikling
 • Nye produkt og løsninger 
 • Aktuelle problemområder innen kontroll

Innlegg v/ HIAB AS 

1630 Pause
1630-1710

Fra tegnebord til gjennomført løft

 • Sikkerhet fra tegnebord til første løft
 • Prosess og utvikling
 • Krav og regelverk

Innlegg v/ Erik Andersen, Nordic Crane Engineering

1710 Pause
1715-1755

Traverskraner

 • Status, utvikling, produkt, løsninger
 • Overvåkning og kontroll av kranbane
 • Kontroll av ståltau, nye metoder

Innlegg v/ Kjetil West, Konecranes AS   

2000

Julebord

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - fredag 4. desember 2015

Tid Tema
0900-0940

Teleskoptruck til løft av fritthengende last

 • Regler og krav, opplæring, kontroll
 • Likheter mot mobilkran?
 • Utfordringer for fører

Innlegg v/ Bjørn Arne Gustavsen, Norman Olsen AS

0940 Pause
0950-1030

Løfteredskap

 • Nyheter og produkter
 • Utfordringer mot land, sjø og petroleum

Innlegg v/ Henning Kollvangsnes, Gunnebo Anja AS

1030 Pause m utsjekk
1050-1130

Opplæring for kraner og løfteutstyr

 • E-materiell, erfaringene så langt
 • Aktuelt nytt
 • Sertifisert opplæring - status?

Innlegg v/ Hans Chr. Elmholdt, Lifting Safety International

1130 Pause
1140-1215

Uavhengig prøving - et skikkelig "løft" for sertifisert opplæring

 • Presentasjon av systemet som nå er tatt i bruk i Norge
 • Hvordan har man "utryddet juks" i Danmark
 • Sertifisert = seriøst?

Innlegg v/ Audun T. Sætre, NOORSI

1215 Pause
1225-1300

Petroleumstilsynets regelverk om løfteutstyr, samt standarder

 • Aktuelle saker under petroleum og kraner/løfteutstyr
 • NORSOK R003 er nå ferdig. Hva er nytt?
 • Reduksjon i dokumentasjonkravene?

Innlegg v/ Bernt Arve Midtbø, representant NORSOK Komiteen 2013-2015   

1300-1400 Lunch

 

 

For de som ønker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr 2720.- inkl ALT (mva inkl). Betales direkte til hotellet.Husk å registrere ditt Choicekort ved betaling/utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr. 645.- pr. dag. Dersom man deltar kun på dagmøte. Betales direkte til hotellet.
Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr. 1370,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Flere enn to personer fra samme foretak? – Ta kontakt med NOORSI for pris.

NB! På deltakeravgiften på 3900,- for medlemmer og 4900,- for ikke medlemmer på konferanser/Fagsamlinger tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

.

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev