Søk

k

Farlig Gods / Sikkerhetsrådgiverkonferansen 2015 Quality Gardermoen

Sikkerhetsrådgiverkonferansen /Farlig Gods konferansen er en årlig konferanse i regi av Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge (FFSN)

    

Farlig Gods / Sikkerhetsrådgiverkonferansen er en konferanse som tar for seg tema omkring Farlig Gods og sikkerhetsrådgiverens rolle.

I Sikkerhetsrådgiverkonferansen 2015 setter vi fokus på aktuelle saker i Norge og andre land, samt viktige saker som har vært oppe i det siste eller diskuteres akkurat nå:

 • EASA, den europeiske organisasjonen for Sikkerhetsrådgivere
 • Sikkerhetsrådgivere i Finland, hvordan jobber man der?
 • Redningstjenesten og sikkerhetsrådgivere
 • Sjåfører, ADR og ferjer
 • Transport av blant annet eksplosiver på henger, sikringsplan
 • Farlig Gods i Danmark, høyaktuelle problemstillinger
 • Eksamensordningen for sikkerhetsrådgivere
 • Forsikring for sikkerhetsrådgivere / Nytt fra Forening for Sikkerhetsrådgivere
 • Farlig avfall og sikkerhetsrådgiveren
 • Opplæring/ opplæringsplan Farlig Gods kap 1.3

 

Dag 1 - torsdag 27. august 2015 | Program

Tid Tema
1130-1230 Lunch
1230-1240

Velkommen v Styreleder FFSN

1240-1315
Presentasjon av EASA (European Association of Safety Advisors)
 • Hvem er vi
 • Hvordan jobber vi
 • Aktuelle saker som er viktige

 

Innlegg v/ styreleder EASA Norbert Muller, Tyskland

1315 Pause
1325-1405

Uønskede hendelser som er innrapportert, blant annet med eksplosiver og transport på tilhenger 

 • Hva skal sikkerhetsrådgiveren sørge for
 • Hva med sikringsplan
 • Andre aktuelle saker fra DSB

Innlegg v/ Arne Lærdal, Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB)

 

1405 Pause
1415-1450

Hvordan jobber sikkerhetsrådgivere i Finland

 • Hva skjer i Finland innen Farlig Gods/ Sikkerhetsrådgivere?
 • Hvordan jobber vi
 • Sikkerhetsrådgiverens roller i Finland

Innlegg v/ Riku Länsivuori og  Anneli Söderlund, Sikkerhetsrådgivere Finland

1450 Pause
1500-1535

Hvordan er hverdagen til en sjåfør som kjører ADR gods og bruker ferje

 • Aktuelle problem
 • Sjø/ferjer/ land problematikk
 • Regelverket

Innlegg v/  Audun Tandberg, Tandberg Transport AS

1535 Pause
1545-1620

Farlig avfall og sikkerhetsrådgiveren

 • Farlig avfall - hva er viktig
 • Sikkerhetsrådgiverens rolle
 • Kompetanse

Innlegg v/ Fredrik Gaustad, Seniorrådgiver, Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA) 

1620 Pause
1630-1705

Hva ønsker redningstjenesten av oss som er sikkerhetsrådgivere

 • Samarbeid redningstjenesten/ sikkerhetsrådgiveren
 • Behov / roller
 • Behov for kompetanse

Innlegg v/  Jan-Erik Andersen, Brigadesjef -Oslo Brann og redningsetat

1705 Oppsummering - spørsmål - Avslutning
1930

Konferansemiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - fredag 28. august 2015

Tid Tema
0900-0940

Forsikring for Sikkerhetsrådgivere - rådgiver rollen og ansvaret

 • Hvordan ha en gyldig og god forsikring
 • Juridisk ansvar som "rådgiver" spesielt

Innlegg v/  advokat Kjell Aril Reehorst, Gjensidige Forsikring

0940 Pause
0950-1025

Enhetlig opplæring/ felles opplæringsplan for Farlig Gods kapittel 1.3

 • Enhetlig og god opplæring, krav mm
 • Felles opplæringsplan?
 • Hva er viktig

Innlegg v/ Ken Narverud, DGM Oslo

 

1025 Pause m utsjekk
1055-1130

Aktuelle problemstillinger innen Farlig Gods i Danmark!

 • Hva disktuteres i Danmark
 • Høyaktuelle saker

Innlegg v/ Jens Gjærløw, FASID Danmark

1130 Pause
1140-1215

Kompetansestrategi Farlig Gods

 • Slik gjør vi det i DB Schenker
 • Styringssystem og rutiner
 • Intern opplæringsstrategi

Innlegg v/ Inger Kjeldsrud, DB Schenker Norge

1215 Pause
1225-1300

Nytt fra Forening for Sikerhetsrådgivere i Norge (FFSN)

 • Hvorfor være medlem
 • Medlemsfordeler
 • Aktuelle saker, deltakelse i arbeidsgrupper, engasjement utenlands mm

Innlegg v/ Vidar Eriksen, Styreleder

1300-1400 Lunch

 

 

Hotellpakke kr 2730.- inkl ALT (mva inkl).
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

Dagpakke kr. 610.- pr. dag, inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet
 • Dagpakke med middag torsdag kveld, kr. 1370.- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Flere enn to personer fra samme foretak? – Ta kontakt med NOORSI for pris.

NB! Til konferanser tilkommer mva. på konferanseavgift.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

 

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev