Søk

Avholdt høsten 2015: Fagsamling instruktører utrykningskjøretøy

Avholdt høsten 2015. Fagsamling for instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøretøy.

    

Fagsamling for instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøretøy tar for seg aktuelle tema som bransjen er opptatt av. Dette er den første samlingen som arrangeres av den nye bransjesammenslutningen for denne gruppen, som er dannet under NOORSI som paraplyorganisasjon. 

I denne samlingen setter vi fokus på blant annet:

 • Myndigheter og regelverk for opplæring av sjåfører til utrykningskjøretøy
 • Fagtema og faglige innlegg verdørende opplæring innen utrykningskjøring
 • Opplæring innen fagområde kode 160 - utrykningskjøring
 • Opplæringsplanene for opplæring til utrykningskjøring
 • Praksisopplæringen
 • Hvordan gjennomføre veiledning
 • Ambulanse- ulykkesgruppens arbeid
 • Vedlikeholdstrening for personell i utrykningskjøring
 • Instruktøropplæring for utrykningskjøring
 • Bransjearbeid- samling av bransjen for instruktører, skoler og undervisningsansvarlige

Les mer om gruppen HER

NB: Samkjøring som var planlagt inne i denne samlingen er utsatt til neste år, pga uklarheter i regelverket rundt dette.

Dag 1 - torsdag 5. november 2015 | Program

Tid Tema
1130-1230 Lunch og registrering
1230-1300

Velkommen

25 års erfaring med bransjearbeid. Hvordan kan vi lykkes med å bygge en bransjeforening for instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøring. 

Innlegg v/ Audun T. Sætre, Adm Dir NOORSI

1300-1350

Hva er status for det utrykningsfaglige i opplæringen?

 • Opplæringens innhold
 • Erfaringsutveksling
 • Myndighetenes rolle

Innlegg v/ Kolbein Torland, Statens Vegvesen

1350 Pause
1400-1445

Slik gjennomfører vi opplæring for utrykningskjøring

 • Slik gjør vi det i politiet, hva legger vi vekt på
 • Våre erfaringer i opplæringen

Innlegg v/ Preben Lund, Politihøgskolen

1445 Pause
1500-1540

Hvordan gjennomføre veiledning

 • Førerkompetanse
 • Trafikal kompetanse
 • Vurderuing av egenkompetanse
 • Selvinnsikt

Innlegg v/ Kai A. Fegri, Høgskolelektor-Trafikk, Høgskolen i Oslo-Akershus

1540 Pause og kaffe
1555-1640

Hvordan gjennomføre veildning (forts)

 

Innlegg v/ Kai A. Fegri, Høgskolelektor-Trafikk, Høgskolen i Oslo-Akershus

1640 Oppsummering - Avslutning
1930

Konferansemiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - fredag 6. november 2015

Tid Tema
0900-0955

Hvem er vi og hva jobber vi med 

 • Ambulanse- ulykkesgruppens arbeid
 • Forskning på trafikkulykker  med utrykningskjøretøy i Sverige
 • Risiko med utrykningskjøretøy
 • Nybilanatomi - bla bilbeltebruk

Innlegg v/ Geir Engely - Ambulanse - ulykkesgruppen

0955 Pause
1005-1040

Brann/ Redning -Våre erfaringer med opplæring for utrykningskjøring

 • Teoretisk og praktisk opplæring
 • Utfordringer med utrykningskjøring
 • Slik gjør vi det

Innlegg v/  Thomas Egestad, Oslo Brann og Redningsetat

1040 Pause
1050-1130

Instruktøropplæringen for utrykningskjøring

 • Instruktøropplæring for utrykningsintruktørene
 • Erfaringer
 • Tanker for veien videre

Innlegg v/ Elke H. Kristoffersen, Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT)

1130 Pause
1140-1215

Vedlikeholdstrening for personell i utrykningskjøring

 • Vedlikeholdstrening og utvikling
 • Utfordringer for en god vedlikeholdstrening
 • Slik gjør vi det

Innlegg v/ Harald Balke, Sykehuset Innlandet

1215 Pause
1225-1300

Status i arbeidet med å samle skoler, instruktører og undervisningsansvarlige i en felles gruppe

 • Hva har vi gjort frem til nå i gruppen, veien videre, medlemsfordeler

Gjennomføring av opplæring i utrykningskjøring

 • Opplæringsplanene, behov for forskriftsendringer? Materiellbehov

Innlegg v/ Tor-Olaf Øyvand Billing, Undervisningsansvarlig for kjøreopplæring, Sørlandet sykehus

1300-1400 Lunch

 

 

For de som ønsker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr 2824.- inkl ALT (mva inkl). Betales direkte til hotellet.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr. 645.- pr. dag. Betales direkte til hotellet.
Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du kun ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr. 1370.- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Flere enn to personer fra samme foretak? – Ta kontakt med NOORSI for pris.

NB! På deltakeravgiften på konferanser/fagsamlinger tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

.

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev