Søk

k

KONFERANSE AVHOLDT MAI 2014 Maskinkonferansen 2014 - en annerledes konferanse!

Masseforflytningsmaskiner. En årlig og annerledes konferanse for bransjen! Her foregår middagen i lavvo med mye godt på bordene! En stor del av konferansen foregår utendørs på et område med maskiner.

    

Årlig oppdateringskonferanse Masseforflytningsmaskiner

 • Fagtema Masseforflytningsmaskiner
 • Opplæring og materiell
 • Kontroll fra sakkyndig virksomhet
 • Videregående skole, utfordringer i skolehverdagen
 • Nytt innen regelverk og krav
 • Sertifiseringsordningen, hva skjer
 • Nytt innen maskiner og utstyr
 • Øvingsområder og praksis
 • Kompetansebevis og ekstrautrstyr
 • Revisjon av tilleggskriterier for opplæring

 

Dag 1 - Torsdag 15. mai 2014         -Foreløpig program                                               

Kl

Tema

1000

Oppstart- velkommen

1015-1050

Fagforum og Arbeidstilsynet

 • Nytt og aktuelt, aktuelle krav som vurderes ifm opplæring og kontroll
 • Status og aktuelle saker i Fagforum, Revisjon av tilleggskriterier

Innlegg v/ Audun T. Sætre, Direktør NOORSI,  Spørsmål og diskusjon

1050

Pause

1100-1140

Opplæring på masseforflytning i videregående skoler - landslinjene

 • Aktuelle problemstillinger og opplæringsplanene
 • Utfordringer ift sertifisert sikkerhetsopplæring

Innlegg v/ Bjørn Røsseth, Kirkenes Videregående Skole, Spørsmål og diskusjon

1140

Pause

1155-1230

Typeopplæring og ekstrautstyr

 • Hva skal dokumenteres? Hvordan
 • Typeopplæring og arbeidsgivers ansvar

Innlegg v/Hans Olav Løen, MESTA, Spørsmål og diskusjon

1230-1300

Bruk av simulator i opplæring på masseforflytningsmaskin

 • Siste generasjon simulator (vil være på konferansen for testing)
 • Mengdetrening med simulator

Innlegg v/Knut Sollesnes, Volvo Norge, Spørsmål og diskusjon. Ny simulator er med.

1300-1400

Lunch

1400-1430

Felles buss til Dal, maskinpark mm

1430-

1800

DAL Maskinpark

 • Praktisk opplæring
 • Prøving av maskiner i maskinpark
 • Maskin konkurranse
 • Aktuelle fagtema og diskusjoner
 • Opplæring og kontroll på maskiner
 • Typeopplæring

1800

Apretif og fingermat

1830-

2100

Middag og underholdning i lavvo/telt

 • En annerledes middag!

 • Sosialt samvær

2100

Buss tilbake til hotellet - Clarion Oslo Airport

1830 Konferansemiddag - sosialt samvær i lavvo

 

Dag 2  -Fredag 16 .mai 2014                                                                    

Kl

Tema

0900-0935

Kontroll på masseforflytningsmaskiner

 • Aktuelle problem/diskusjonstema
 • Sjekkpunkter som nå bør fokuseres

Innlegg v/ Knut Sollesnes, VOLVO Norge, Spørsmål og diskusjon  

0935

Kaffe

0945-1020

Aktuelle utfordringer i anleggsbransjen

 • Blant annet Traktor på vei, krav til fører av anleggsdumper
 • Utfordringer i bransjen

Innlegg v/ Odd Arne Sjøberg, Sam Eyde VGS , Spørsmål og diskusjon

1020

Kaffe

1030-1055

Elevspesifikk tilpasning modul 3 og 4

 • Kan man kutte timer etter egen vurdering? Hva er ok?
 • Er det da fritt frem for "kortkurs"? Hva mener Arbeidstilsynet- innspill (brev).

Innlegg v Audun T. Sætre, Spørsmål og diskusjon

1055 Kaffe
1105-1135

Sentralregisteret SFS - Presentasjon av REGINN - elektronisk innregistrering

 • Elektronisk innregistrering
 • System og muligheter

Innlegg v/ Roar Sømoen, SFS, Spørsmål og diskusjon

1135-1205

Læremateriell og hjelpemidler - masseforflytningsmaskiner

 • Presentasjon av læremateriell
 • Presentasjon av hjelpemidler, sjekklister mm

Innlegg v/ Kent Jensen, Angerman AS, Spørsmål og diskusjon

1205

Kaffe

1215-1300

Oppsummering aktelle fagtema masseforflytningsmaskiner

 • Opplæring, kontroll
 • Aktuelle bransjesaker

Åpent for spørsmål og diskusjon

1300-1400

Lunsj

1400

Avslutning / hjemreise

 

 

Konferansepris Inkludert servering, middag og drikke på Dal torsdag kveld, se nederst.

Hotellpakke kr 2290.- inkl lunch begge dager på hotellet, frokost fredag (mva inkl).
Hotellpakke inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager

Servering, middag og drikke på Dal ligger i konferanseprisen.

Dagpakke kr. 610.- pr. dag, inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Tilslutningsdøgn onsdag - torsdag 1010,-

Flere enn to personer fra samme foretak? – Ta kontakt med NOORSI for pris.

Her finner du et enkelt  påmeldingsskjema (pdf).

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev