Søk

k

AVHOLDT OKTOBER 2014 -Opplæringskonferansen 2014 - Clarion Gardermoen

Opplæringskonferansen 2014 tar for seg opplæring og sikkerhetsopplæring i en videre form enn vår bransje tradisjonelt har beskjeftiget seg med. Målsettingen er å sette på dagsorden ny type opplæring innenfor eller beslektet med bransjens sikkerhetsopplæring.

   

De fleste i vår  bransje har arbeidet med sertifisert sikkerhetsopplæring i mange år. Vi setter nå på dagsorden flere typer opplæring som mange ennå ikke har gjort seg kjent med:

 • Forskjellige typer HMS opplæring
 • 40 timers grunnkurs i HMS
 • Instruktøropplæing og materiell til HMS kurs
 • Kombinasjonsundervisning Nettkurs og klasserom
 • Verneombudskurs, varme arbeid, arbeidsvarsling
 • Fallsikring
 • Beredskap og sikkerhet, Mediehåndtering
 • Dokumentert opplæring i moduler
 • Tekniske kurs bla Hydraulikk
 • HMS kurs i olje og offshore
 • Sjøfart, kraner og løfteredskap
 • Tungbil, yrkessjåfør og oppdatering

Dag 1 - torsdag 09. oktober 2014 | Program

Tid Tema
1000-1015

Velkommen v Audun T. Sætre, NOORSI

1015-1100
HMS opplæring - en mulighet for opplæringsforetak!
 • 40 timers- og annen HMS opplæring i moderne form
 • HMS kurs i klasseromkurs kombinert med nettkurs
 • Bransjespesifikke moduler- nyutviklet nå

Innlegg v/ Frode Andersen, NKI Forlag/Nettstudier, spørsmål og diskusjon

1100-1110 Pause
1110-1200

E-læring kombinert med læring i klasserom

 • Hva er blandet læring, hvordan brukes dette
 • Her er det nye muligheter for opplæringsvirksomhetene!

Innlegg v/ Håvard Bakke, MUNIO LMS (NVD), spørsmål og diskusjon

1200 Lunch
1300-1340

Obligatorisk etterutdanning av yrkessjåfører for tyngre kjøretøy

 • Revisjon av yrkessjåførdirektivet
 • Etterutdanningens fremtidige struktur
 • Krav til læresteder og undervisningspersonell

Innlegg v/ Arvid Mytting, Vegdirektoratet, spørsmål og diskusjon

1340 Pause
1350-1430

Dokumentert sikkerhetsopplæring - plan pr modul

 • Hva vi nå gjør i forsvaret -  dokumentert opplæring
 • Utvikling av opplæring i moduler, eksempelvis småverktøy

Innlegg v/ Kjartan Iversen, Forsvaret, spørsmål og diskusjon

1430 Frukt og grønnsakbuffet
1445-1525

Sjøfart og offshore, skipsindustri, kraner, løfteredskap mm

 • Stadig nye krav til kurs og oppdatering
 • Kurs og opplæring som etterspørres

Innlegg v Bernt A Midbø, M-BA AS, spørsmål og diskusjon

1525 Kort pause
1540-1630

Kurs i beredskap, sikkerhet og mediehåndtering

 • Beredskapsplaner og sikkerhet
 • Krise og mediehåndtering

Innlegg v Audun T. Sætre NOORSI, spørsmål og diskusjon

1630 Avslutning for dagen
1900

Felles konferansmiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - fredag 10. oktober 2014 |

Tid Tema
0900-0940

Tekniske kurs, bla hydraulikk kurs i moduler

 • Utfordringer man møter i bransjene
 • Opplæringsplaner og standarder

Innlegg v/ siv ing Rune Torgersen, BIKS AS, Bergen, spørsmål og diskusjon

0940 Pause
0950-1020

Fallsikring- kurs og materiell

 • Kurs og aktuelle tema innen fallsikring
 • Regelverk og krav i slike kurs

Innlegg v/ Atle Berge, Gantic AS, spørsmål og diskusjon

1030 Pause/utsjekk fra rom
1050-1130

Markeder og opplæringsområder beslektet med vår bransje

 • Ex Arbeidsvarsling, Varme arbeid,
 • Godkjenning og kursplaner

Innlegg, v/ Maria Granlund, Granlund Kompetansesenter AS, spørsmål og diskusjon

1130 Pause
1140-1220

Nye instruktørkurs i NOORSI skolen

 • NOORSI legger nå til rette for en rekke nye kurs for medlemmene - nå kommer "ferdige pakker" til nye fagområder!
 • Hva er på gang

Innlegg v Adm Dir Audun T. Sætre, NOORSI, spørsmål og diskusjon

1220-1230

Avslutning og oppsummering

Nye kurs- nye muligheter

Innspill til videre arbeid og tilrettelegging

1230-1330 Lunch

 

 

Hotellpakke kr 2747.- inkl ALT (mva inkl).
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

Dagpakke kr. 610.- pr. dag, inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet
 • Dagpakke med middag torsdag kveld, kr. 975.-

Flere enn to personer fra samme foretak? – Ta kontakt med NOORSI for pris.

Her finner du et enkelt  påmeldingsskjema (pdf).

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev