Søk

k

AVHOLDT NOVEMBER 2014 -Fagsamling for instruktører: Etterutdanning Yrkessjåfører Tungbil

Tungbilgruppen i NOORSI vil avholde fagsamling for instruktører som arbeider med etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil. Fagsamlingen blir en effektiv lunch-til-lunch samling. Samtidig er det lagt opp til middag med sosialt samvær og nettverksbygging.

    

Det har kommet innspill om at det er et stort behov for en fagsamling med tema rundt etterutdanningen. Det viser seg å være forholdsvis stor variasjon innen dette fagområdet, både i forhold til innhold og kvalitet. I tillegg kommer det frem at det er en god del aktører som har fått "rødt kort" i sin måte å drive etterutdanningen. Vi setter i denne konferansen på dagsorden blant annet:

 • Presentasjon av innhold og tema i etterutdanningen, er dette riktig?
 • Er det for store variasjoner i kvaliet og innhold? 
 • Hvordan ser myndighetene på etterutdanningen, er det for mange "røde kort"?
 • Aktørene, hvem er de og hvilken kompetanse kreves, ref bla kosthold
 • Tilgang til baner og utstyr
 • Endring av tema til "runde to" fra 2016?
 • Etterutdanning også for yrkessjåfører lette kjøretøy på gang?
 • Forskriftens krav vedrørende etterutdanning
 • Deltatt eller eksamen, hva er best eller nødvendig?
 • Synspunkter og innspill fra skolene og instruktørene
 • Godkjenningsordningen og tilsyn
 • Hvordan blir etterutdanningen tatt mot i lastebilnæringen
 • Aktuelle fagtema: Kjøre og hviletid, lastsikring, ulykker og årsaker

Dag 1 - Torsdag 20. november 2014 | Program

Tid Tema
1100-1115

Velkommen v Audun T. Sætre, NOORSI

1115-1200
Innhold og tema i etterutdanningen
 • Er innhold og tema fornuftig og riktig
 • Hva med tidsbruk og undervisning

Innlegg v/ Ole Nekstad, Undervisningsansvarlig NBI, spørsmål og diskusjon

1200 Lunch
1300-1335
Myndighetenes oppfølging av etterutdanningen
 • Status læresteder
 • Godkjenningsordningen
 • Tilsynsfunn
 • Undervisningsansvarlig
 • Fremtidig innhold i etterutdanningen

Innlegg v/ Rune Granum, Statens Vegvesen

1335 Pause
1345-1430
Myndighetenes oppfølging av etterutdanningen

 

-spørsmål og diskusjon, Rune Granum, Statens Vegvesen

1430 Frukt og grønnsakbuffet
1445-1525
Tema i etterutdanningen
 • Slik gjør vi det, våre erfaringer
 • Kosthold, kriminalitet mm, hvem bruker vi

Innlegg v/ Tormod Tangen, Tangen Trafikkskole, spørsmål og diskusjon

1525 Kort pause
1535-1615

Etterutdanning i de nordiske land

 • Veiene til yrkessjåfør
 • Slik gjør vi det i Finland!
 • Hvordan har Sverige og Danmark organisert lovpålagt etterutdanning
 • Hva mener sjåførene?

Innlegg v/ Marit Vikhammer, Yrkessjåfør  og freelansjournalist i Finland, spørsmål og diskusjon

1615 Pause
1625-1650
Synspunkt fra kjøreskole og instruktør på etterutdanning
 • Undervisning og planer
 • Hvordan ser evalueringene ut etter kurs

Innlegg v/ Knut Ole Franzen, Team aut trafikkskole, spørsmål og diskusjon

1650 Avslutning faglig program for dagen
1900

Julebord

-nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - Fredag 21. november 2014

Tid Tema
0900-0935
Læremateriell og presentasjoner til etterutdanning 
 • Lærebok: Etterutdanning - Person og godstransport
 • Instruktørmateriell

Innlegg v/ NKI Forlaget Øyvind Lundegaard og HINT v/ Per Haukeberg, spørsmål  og tilbakemeldinger fra instruktørene

0935 Pause
0945-1020
Opplæring av instruktører til tungbil og etterutdanning
 • Instruktører og instruktøropplæringen
 • Er instruktørene "gode nok"

Innlegg v/ Kai A. Fegri, Høgskolen i Nord Trøndelag, spørsmål og diskusjon

1020 Pause/utsjekk fra rom
1040-1120

Våre synspunkter på etterutdanningen

 • Innhold i 35 timers etterutdanning
 • Fremtidige ønsker
Innlegg v/ Kjell Aanstad, Volmax AS , spørsmål og diskusjon
1120 Pause
1140-1215
Faggruppe for tungbil og etterutdanning
 • Presentasjon av "tungbilgruppen", intensjon og mål
 • Medlemmer

Innlegg v/ adm. Dir NOORSI Audun t. Sætre, spørsmål og diskusjon

1215 Avslutning og Lunch

 

 

Hotellpakke kr 2747.- inkl ALT (mva inkl).
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

Dagpakke kr. 610.- pr. dag, inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet
 • Dagpakke med JULEBORD torsdag kveld, kr. 1328.- (uten overnatting men "all inclusive" julebord)

Flere enn to personer fra samme foretak? – Ta kontakt med NOORSI for pris.

NB! Til konferanser tilkommer mva. på konferanseavgift.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING?

Bruk gjerne enkelt påmeldingsskjema: PDF her

Eller ring oss enkelt og greit på 33 30 99 40!

Norsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no

 

 

Nyhetsbrev