Søk

Stillasbygging over 9 meter

Instruktørkurs Stillas over 9 meter

Opplæring av instruktør for stillasbygging fra 9 meter- kvalifisert person til opplæring og tilsyn av stillasbygger

Dette kurset gjennomgår kursmateriell, beregninger, aktuelle lover og forskrifter og annen grunnleggende teori  for kvalifisert person til å drive opplæring og tilsyn av stillasbygger. Dette gjelder personer som skal bygge stillas med øverste stillasgulv fra 9 meter og stillas som ikke settes opp i standard oppsett etter leverandørens monteringsanvisning. Kurset bygger videre på instruktørkurs stillas inntil 9 meter med en teoridel og en praksisdel for gjennomgang av utstyr og materiell.

Opplæringen omfatter blant annet:

 • forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av stillas
 • sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av stillas
 • tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • vurdering av stillasmateriellets vedlikeholds tilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til stillas
 • tillatte belastninger, belastningsklasser
 • kontroll av stillas
 • forankring av stillas
 • beregning av ballast for rullestillas
 • aktuelle lover og forskrifter
 • all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre
 • bruk og evt. egen tilpassing av kurshåndbok og kursmateriell

Tid
Kurset gjennomføres over 3 dager, totalt 22,5 timer.

Kursbevis
Etter gjennomgått kurs er du kvalifisert person til å drive opplæring og tilsyn av stillasbygger som skal bygge stillas med øverste stillasgulv fra 9 meter. Opplæringen omfatter også rullestillas.

Det utstedes kursbevis på at instruktøropplæring er gitt for stillas med øverste stillasgulv fra 9 meter.

Opptakskrav
Dette kurset bygger videre på Instruktørkurs stillas inntil 9 meter. Deltaker må i tillegg ha minimum 6 måneder relevant erfaring med bruk av stillas enten i arbeidet eller som inspektør på byggeplass hvor stillas har vært i bruk. Deltaker må også ha gjennomgått kurs i bruk av fallsikring.

Klær og utstyr
Kreves ikke. Kun teori.

Pris
Prisen inkluderer kursmateriell, eksamen og bevis, samt lunsj og kaffe. Hotell kommer utenom.

Minimum deltakere
6 (Noorsi tar forbehold om nok deltakere).

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlemspris Ordinær pris
Haugesund 12. - 14. jun. 2018 9.400,- 10.900,-

Påmelding


For å melde seg på et kurs må man være innlogget som bruker (se login boks oppe til høyre i skjermbildet). Har du ikke bruker må du registrere deg som bruker før du kan melde deg på.

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no