Søk

Løfteredskap

Instruktørkurs Løfteredskap

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør på sertifisert sikkerhetsopplæring på løfteredskap og kan tas som et selvstendig kurs eller som grunnlag for videre instruktørkurs på alle krantyper. Kurset er grunnlag for opptak til instruktørkurs G1 Mobilkran, G2 Tårnkran, G3 Portalkran, G4 Traverskran, G8 Lastebilkran.

Tid
Kurset gjennomføres over 3 dager. Instruktør løfteredskap - modul i2.3 og i3.3.

Bevis
Deltakere som har gjennomført og bestått avsluttende prøve får utstedt instruktørbevis for G11 løfteredskap.

Opptakskrav

  • Pedagogikk
  • Modul i1.1
  • Førerbevis på minst en av krantypene under Modul i2 (mobil-, tårn-, portal-, travers- eller lastebilkran) 
  • 12 mnd. dokumentert praksis.

E-læring om Løfteredskap
Kurs om "Sikker bruk av løfteredskap" gjennomføres som E-læring før kursstart.

Pris
Prisen inkluderer kursmateriell, eksamen og bevis. Hotell kommer utenom.

Minimum deltakere
5 (Noorsi tar forbehold om nok deltakere).

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no