Søk

konferanse illustrasjonsbilde

Bransjekonferansen 2017

Velkommen til Bransjekonferansen 2017! Sertifisert og dokumentert opplæring - sakkyndig kontroll, regelverk mm! Benytt anledningen til nødvendig oppdatering og å møte andre i bransjen til inspirasjon og faglig utbytte.

    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Bransjekonferansen er en fast årlig konferanse som avholdes i mars måned. Bransjekonferansen tar for seg dagsaktuelle og viktige saker som akkurat nå diskuteres i bransjene. Dette er en samlingsplass for opplærings- og kontrollforetak samt andre som har interesse av sertifisert og dokumentert opplæring / sakkyndig kontroll.

Bransjekonferansen har blitt en viktig samlingsplass og i 2016 var det 90 personer fra bransjen samlet til denne konferansen.

Dag 1 - torsdag 9.mars 2017  Program

Tid Tema
1130-1230 Lunch
1230-1330

Status hos myndighetene, regelverksarbeid, fagforum

 • Varslet forskriftsendring, status, bl.a minikraner
 • Sertifiseringsordningen- status - fagforum mm
 • Fokusområder på tilsyn i 2017

   Innlegg v/ Solfrid Engene Røyset, Arbeidstilsynet 

1330 Pause
1340-1415

Sertifiseringsordningen for opplæring og sakkyndig kontroll

 • Er sertifiseringsordningen en offentlig eller privatrettslig ordning - hvem mener hva -hvorfor er det så vidt forskjellig syn hos myndighetene og sertifiseringsorganene?
 • Gjelder forvaltningsloven for sertifiseringsorganene, hva med offentlighetsloven
 • Hvordan kan man få en effektiv og velfungerende sertifiseringsordning - hva må til?

   Innlegg v/ Audun T. Sætre, NOORSI 

1415 Pause
1425-1505

Opplæringsplanene for sertifisert sikkerhetsopplæring - revisjon

 • Hva slags opplæringsplaner skal vi ha fremover når vi snart iverksetter revisjon for truck, kran og masseforflytningsmaskiner?
 • Detaljerte planer eller overordnede/retningsgivende?
 • Hva med timebaserte moduler, er det over og ut?
 • Andre myndigheter sine modeller for læreplaner og våre erfaringer med forskjellige planer.

   Innlegg v/ Odd Arne Sjøberg, Sam Eyde VGS 

1505 Pause
1515-1555

Oppfølging og tilsyn ute, blant annet forskjellig nytt regelverk

Hvordan utfører regionale verneombud  tilsyn, blant annet oppfølging av nytt regelverk som trer i kraft?

 • Status sertifisert opplæring,  stillasopplæring mm ute på byggeplasser - hva finner vi?
 • Hva med utsyrsspesifikk opplæring (typeopplæring §10.4) - aktuelle problemstillinger/spørsmål rundt implementering av dette

   Innlegg v/  Geir Kåre Wollum , Regionalt Verneombud (RVO)

1555-1605 Pause
1605-1645

Ordningen for sakkyndig kontroll- status

 • Viktige saker- Hva vi har tatt opp på våre seminarer i det siste vedrørende sakkyndig ordningen
 • Status i arbeidet med revisjon -arbeidsgruppe nedsatt våren 2016 under Arbeidstilynets Fagforum
 • Kontrollregimet- de mest aktuelle diskusjonspunkter og problemstillinger om sakkyndig kontroll

 Innlegg v/  Einar Berggraf, Daglig leder Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS

1930

Konferansemiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - 10.mars 2017  Program

Tid Tema
0900-0940

Hvordan vil e-læring og simulator nå bli implemementert i sertifiseringsordningen

 • SGS har lovet retningslinjer våren 2017
 • E-kurs som erstatning for klasserom - hva da?
 • Hvordan blir sikkerhetsopplæringen- er dette en svekkelse av ordningen?

Innlegg v/  Ellington Wilkins, Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan (SGS)

0940 Pause
0950-1030

Opplæring på en helt ny måte! Hvordan vi nå utvikler opplæring og kurs basert på "spillefilm" med skuespillere/roller mm

 • Hva har vi gjort for å fornye HMS opplæringen
 • Modul 1.1 sertifisert - som spillefilm!
 • Digitalisering, ekurs, film, læring på en helt ny måte!

   Innlegg v/  Torgrim Kokaas / Lars Holer, AOF Norge

1030 Pause m utsjekk fra rommene
1050-1130

Slik har vi gjort for å imøtekomme nytt forskriftskrav til utstyrsspesifikk opplæring på maskiner - §10.4 (typeopplæring)

 • Skjema for opplæring og typeopplæring
 • Veiledning og sjekklister
 • Hvordan sørge for at typeopplæringen gjøres likt og dokumenteres

   Innlegg v/ Knut Sollesnes VOLVO Maskin

1130 Pause
1140-1220

Elektroniske lærebøker - fremtiden for kursmateriell?

 • Hvordan fungerer elektroniske lærebøker?
 • Fordeler og ulemper - er dette noe for oss?
 • Notater, bruk, tilgang, bruksområder, plattformer mm

   Innlegg v/  Olav Reitan, Digitalkompetanse.no 

1220 Pause
1230-1300

Rapport av 20. desember 2016 - NORSOK analyse - NORSOK standardenes fremtid (Norsk Olje og Gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund)

 • NORSOK-eiernes anbefalinger vedrørende ressursinnsats og prioriteringer for videre arbeid med NORSOK-standardene.
 • NORSOK R003
 • NORSOK R005

   Innlegg v/  Audun T. Sætre, NOORSI

1300-1400 Lunch

 

 

For de som ønker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr 2830.- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.641.- pr. dag. Dersom man deltar kun på dagmøte.

Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr 1380. ,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn kr.1113,-

På deltakeravgiften på 3900,- for medlemmer og 4900,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften og hotellpakke/dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, RING OSS ENKELT OG GREIT PÅ 33 30 99 40!

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no