Søk

Arbeid i høyden konferanse 2017

Arbeid i høyden Konferansen 2017


    

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

En fallulykke er en for mye. På tross av stadig bedre utsyr for tilkomst og sikring av arbeid i høyden, er fallulykker en av de store årsakene til alvorlige skader i arbeidslivet. Fagkonferansen setter ett bredt fokus på fallskadeproblematikk, årsak, konsekvenser, regelverk, opplæring, utstyr mm. 

Konferansen er lagt opp som lunch til lunch samling, som gir gode muligheter for inn-, og utreise på respektive konferansedager. Dette gir også verdifull tid til faglige diskusjoner og uformell nettverksbygging på kvelden mellom konferansedagene.

 

Dag 1 - torsdag 1.juni 2017 Program

Tid Tema
1130-1230 Lunch
1230-1245                                 

Velkommen
Det har vært en betydelig forbedring i sikkerhetsutstyr og innretninger for å forebygge fallulykker den siste 30 års perioden. Hvordan har holdningen til arbeid i høyden endret seg?

Lars Nordvik, Fagsjef NOORSI

1245-1330

Arbeid i høyden, Arbeidstilsynet

 • Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg
 • Arbeidsgiver har ansvaret
 • Reaksjoner

 Innlegg v/ Anne Sørum, Arbeidstilsynet

Anne Sørum er prosjektleder/koordinator for arbeidstilsynets satsing mot fallskader

1330 Pause
1340-1425

Stillasopplæring, lavere klasser

 • Krav til opplæring ihht § 17-2 og 17-3
 • Læreplan for klassee 2-5 meter og 5-9 meter
 • Kursmateriell stillasbygging

   Innlegg v/ Kent Jensen, Angerman

1425 Pause
1435-1520

Stillasopplæring, bruker og kontroll

 • Brukeropplæring på stillas
 • Kontroll av stillas - krav til produsent og leverandør
 • Praktisk opplæring i staillasbygging - valg av stillastyper

   Innlegg v/ Trygve R Haaland, VBS Gruppen

1520 Pause
1530-1620

Utfordinger med spesielle typer arbeid i høyden

 • Tilkomstteknikk i 2017
 • Beste praksis og risikovurderinger
 • Ingen rom for feilvurdeing - god planlegging

 Innlegg v/ Bård Kringstad, Prezioso Linjebygg

1930

Konferansemiddag

-Nettverksbygging og sosialt samvær

 

 

Dag 2 - fredag 2.juni 2017 foreløpig program

Tid Tema
0900-0940

Personløfter, ulykker og hendelser.

 • Alvorlig ulykke under opplæring
 • Slik opplevde vi å å stå midt oppe i en alvorlig hendelse under opplæring.
 • Ulykker og hendelser. Lærer vi av disse?

Innlegg v/ Opptek, Geir Ove Alfsen

Opplæringskontoret For Teknologifag på Haugalandet

0940 Pause
0950-1050

Fallsikring - valg og bruk av rett utstyr.

 • Valg av rett type utstyr.
 • Forankring og fallfaktor.
 • Bruksområde og begrensning.
 • Aktuelle problemstillinger, fall over kant, skarpe kanter, mm. diskusjon

  Innlegg v/ Oddbjørn Granlund, Ramirentskolen

1050 Pause m utsjekk
1110-1150

Personløfteren - opplæring og kontroll 

 • Hva er den faktiske opplæring i 2017? Er det godt nok?
 • Er det på tide å få lift-opplæring som sertifisert?
 • Rutiner for kontroll av lift - hva forventes?

  Innlegg v/ Magne Forland, Hybeko Forland AS

1150 Pause
1200-1240

Untaksvis løft av personer med kran, truck eller maskin

 • Hvordan fungerer personløft med bl.a. kran, truck, eller  anleggsmaskin, etter 2014?
 • Er det fortsatt behov for dispensasjon?
 • Har det blitt flere ulykker og hendelser?

  Innlegg v/ Hans Chr. Elmholdt, Lifting Safety International

1240-1300

Diskusjon og oppsumering

1300-1400 Lunch

 

For de som ønker å være med på hele konferansen:
Hotellpakke kr 2850 .- inkl ALT (mva inkl).Husk å registrere ditt Choicekort ved utsjekk.
Hotellpakke ”ALT” inkluderer: 

 • Overnatting med frokost torsdag-fredag
 • Lunsj begge dager
 • Kake og kaffebuffet begge dager
 • Frukt og grønnsakbuffet begge dager
 • 3 retters konferansemiddag torsdag
 • Drikke til konferansemiddag

For de som kun deltar på dagmøte:
Dagpakke kr.641 .- pr. dag. Dersom man deltar kun på dagmøte.
Dagpakke inkluderer:

 • Lunsj
 • Kake og kaffebuffet
 • Frukt og grønnsakbuffet

Dersom du ønsker Dagpakke med middag torsdag kveld, kr 1380. ,- (uten overnatting men "all inclusive" middag)

Tilslutningsdøgn 1113,-

På deltakeravgiften på 3900,- for medlemmer og 4900,- for ikke medlemmer på konferanser tilkommer mva ved fakturering. Deltakeravgiften, hotellpakke og dagpakke faktureres av Norsk Organisasjonsservice AS i etterkant av konferansen.

HAR DU PROBLEM MED INNLOGGING PÅ DENNE SIDEN ELLER PÅMELDING, Kontakt oss enkelt og greit på tlf; 33 30 99 40 eller e-post;  info@noorsi.no

 

LenkerNorsk Organisasjonsservice AS 

         

Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
E-post: info@noorservice.no